ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσλήψεις μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών στον Δήμο Καλαμάτας

ΜΙΣΘΟΣ ΕΩΣ 600 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα προσλήψεων του ΟΑΕΔ ανακοίνωσε ο Δήμος Καλαμάτας. Πρόκειται για ένα απο τα τρία προγράμματα προσλήψεων του ΟΑΕΔ που θα ξεκινήσει εντός του καλοκαιριού και το συγκεκριμένο αφορά την πρόσληψη 10.500 ατόμων πανελλαδικά ηλικίας 55-67 ετών.

Ο Δήμος Καλαμάτας λοιπόν συμμετέχει στο πρόγραμμα προσλήψεων (1 + 1 έτος) ανέργων, με σκοπό τη συμπλήρωση χρόνου για τη συνταξιοδότησή τους.

Οι προσλήψεις θα αφορούν θέσεις τόσο στον κεντρικό Δήμο, αλλά και στα Νομικά του Πρόσωπα (ΔΕΥΑΚ, Διοκλής, Αγορά κ.λπ.) στο μεγαλύτερο δυνατό αριθμό, για κοινωνικούς λόγους.
Εντός των προσεχών ημερών θα υπάρξει ειδοποίηση από τον ΟΑΕΔ για κατάθεση (ηλεκτρονικώς) αιτήσεων απο τους ενδιαφερομένους.

Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος θα επιχορηγηθούν επιχειρήσεις των ΟΤΑ αλλά και υπηρεσίες άλλων δημοσίων φορέων προκειμένου να προχωρήσουν στην πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης εργασίας και να μην έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας τους κατά την ίδια ημερομηνία.

Η απασχόληση των ανέργων θα γίνει με οκτάμηνες και δωδεκάμηνες συμβάσεις , με μισθό μέχρι 600 ευρώ και θα παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη.

Στο πρόγραμμα θα εντάσσονται άνεργοι που βρίσκονται στο μητρώα του Οργανισμού τουλάχιστον επί δώδεκα (12) μήνες πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης υπαγωγής.

Επίσης ανάμεσα στις προϋποθέσεις θα είναι να εξακολουθούν να είναι άνεργοι κατά την προκήρυξη του προγράμματος.

Προσλήψεις μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών στον Δήμο Καλαμάτας
To Top