Υγεία

Πρόγραμμα τηλεϊατρικής για καρδιολογικά προβλήματα έρχεται στο Δήμο Καλαμάτας -1.000 άτομα οι ωφελούμενοι

Πρόσκληση από το ΠΕΠ Πελοποννήσου για “Δράσεις προληπτικής ιατρικής στα Καρδιαγγειακά προβλήματα” στον Δήμο Καλαμάτας

Δημοσιοποιήθηκε, στο πλαίσιο του Ε.Π. Πελοποννήσου 2014 – 2020 η πρόσκληση ΒΑΑ16 με τίτλο “Δράσεις προληπτικής ιατρικής στα Καρδιαγγειακά προβλήματα”.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την εν λόγω πρόσκληση ανέρχεται σε 1.240.000 ευρώ, ενώ η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Η δράση –δικαιούχος της οποίας είναι ο Δήμος Καλαμάτας– συνδέεται άμεσα τόσο με τον στόχο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Καλαμάτας “Καλαμάτα 2020: Βιώσιμη και Έξυπνη Πόλη”, όσο και με τον Ειδικό Στόχο 2Α6.1 της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9iv του ΕΠ “Πελοπόννησος”. Η δράση αναμένεται να συμβάλλει στην πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων και στην προαγωγή της υγείας των πολιτών σε όλη την επικράτεια του Δήμου Καλαμάτας.

Η δράση απευθύνεται, κατά προτεραιότητα, α) σε πολίτες ευπαθών κοινωνικά ομάδων που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να επισκεφθούν γιατρό, β) σε πολίτες υψηλού ποσοστού εμφάνισης καρδιολογικών προβλημάτων, που δεν παρακολουθούνται από καρδιολόγο ή γιατρό άλλης ειδικότητας, γ) σε πολίτες, που λόγω της δραστηριότητάς τους, κινδυνεύουν να παρουσιάσουν καρδιολογικό νόσημα και δεν παρακολουθούνται συστηματικά από καρδιολόγο ή γιατρό άλλης ειδικότητας.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ από μεθαύριο Παρασκευή 3 Ιουνίου (ώρα 07:45:00) έως και την Παρασκευή 5 Αυγούστου (ώρα 15:00:00).

Η δράση θα υλοποιηθεί με την αξιοποίηση εφαρμογών Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ιατρική και την
πρόληψη, οι οποίες θα ενσωματώνουν τα επιτεύγματα της τεχνολογικής προόδου στους τομείς της Πληροφορικής, των Επικοινωνιών και των Βιοϊατρικών Οργάνων. Εφαρμογές στις οποίες θα μπορεί να προστεθούν στο μέλλον μια σειρά από υπηρεσίες, ώστε μεσομακροπρόθεσμα να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης.
Η δράση θα αναπτυχθεί με τη χρήση μικρών και ανθεκτικών φορητών συσκευών, κάθε μία από τις οποίες θα αποτελείται από ένα επεξεργαστή και θα τροφοδοτείται από μπαταρία μεγάλης διάρκειας.

Η συσκευή που θα τοποθετηθεί στον ωφελούμενο με τρόπο ώστε να μην επηρεάζεται η καθημερινότητα του, θα πραγματοποιεί ένα διαρκές καρδιογράφημα μέχρι και 2 εβδομάδες και ή θα αποθηκεύει τα δεδομένα σε ενσωματωμένη μνήμη ή θα αποστέλλει αυτά μέσω τεχνολογιών ασύρματης μετάδοσης σε ένα κέντρο παρακολούθησης. Ταυτόχρονα, θα μπορεί να αποστέλλει προς το κέντρο ελέγχου ένα προειδοποιητικό σήμα κινδύνου.

Οι συσκευές θα μπορούν να είναι χρησιμοποιηθούν κατόπιν επανεξέτασης του ωφελούμενου, μετά από συμβουλή του ιατρού παρακολούθησης και βάσει εγκεκριμένου πρωτοκόλλου, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα διασύνδεσης με το ειδικό ιατροτεχνολογικό λογισμικό μέσω κινητών λειτουργικού συστήματος Android ή/και iOS.

Την πρόσκληση μπορείτε να δείτε εδώ:

Πρόσκληση 6Ξ2Ρ7Λ1-Φ1Ε_-ΒΑΑ16

 

Πρόγραμμα τηλεϊατρικής για καρδιολογικά προβλήματα έρχεται στο Δήμο Καλαμάτας -1.000 άτομα οι ωφελούμενοι
To Top