Επιχειρείν

Πρόγραμμα τεχνολογικού εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων με 70% επιδότηση

Λήξη Υποβολής Προτάσεων στο ΠΣΚΕ: 24/09/2020, ώρα 15:00

«Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και Συστημάτων Αυτοματισμού», με επιδότηση 70% και επιχορηγούμενο προϋπολογισμό από 10.000 € έως και 60.000 €.

Διαβάστε εδώ τους όρους και τις προϋποθέσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΡΑΣΗΣ ΤΠΕ 70%

Για περισσότερες πληροφορίες :

  • Επιμελητήριο Μεσσηνίας :

Τηλ. : 2721062200 & E-mail: messinia@diaxeiristiki.gr

  • ΕΦΕΠΑΕ – Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων :

             Τηλ. : 2610622711 & E-mail: efd@diaxeiristiki.gr

  • EΥΔ ΕΠ Πελοποννήσου :

Τηλ.: 2713601380 & E-mail: ilampropoulou@mou.gr

 

Πρόγραμμα τεχνολογικού εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων με 70% επιδότηση
To Top