ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Προκήρυξη για εγγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών στον Α΄ Κύκλο Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2017-2018
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία» με Κατεύθυνση:
«Νέα Ελληνική Φιλολογία», που οργανώνει το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη τριάντα πέντε (35) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών.
Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν κατά το διάστημα 24 Ιουλίου – 30 Σεπτεμβρίου 2017, είτε αυτοπροσώπως, είτε με συστημένη αλληλογραφία (με ευανάγνωστη σφραγίδα κατάθεσης των ΕΛΤΑ μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2017), είτε με courier (ταχυμεταφορά), στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Παλαιό Στρατόπεδο – Ανατολικό Κέντρο, Τ.Κ.
24100, Καλαμάτα (υπόψη κκ. Ειρήνης Μουτάφη, Χριστίνας Νικολαΐδου).
Πληροφορίες: τηλ. 27210-
65115, 65106, e-mail: mgs-phil@uop.gr, ιστότοπος του Τμήματος Φιλολογίας: phil.uop.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία»
To Top