ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τι πρέπει να κάνουν οι κάτοχοι πινακίδων ΔΟΚ αν έχει λήξει η ισχύς τους

Ενημέρωση για κατόχους πινακίδων ΔΟΚ

Από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της ΠΕ Μεσσηνίας, ανακοινώθηκε ότι οι κάτοχοι πινακίδων ΔΟΚ, των οποίων η ισχύς έχει λήξει και σε εφαρμογή της Υπ. Απόφασης 143021/2020 (ΦΕΚ 5855/Β/31-12-2020), θα πρέπει να τις προσκομίσουν στην υπηρεσία, προκειμένου να ανανεωθούν. Σε περίπτωση που δεν επιθυμούν την ανανέωσή τους, οφείλουν να τις παραδώσουν στις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Μεταφορών.

Τι πρέπει να κάνουν οι κάτοχοι πινακίδων ΔΟΚ αν έχει λήξει η ισχύς τους
To Top