Yποδομές

“Πράσινο Σημείο”: Θα γίνει στο Ασπρόχωμα σε έκταση 4 στρεμμάτων-Τον Δεκέμβριο ξεκινά η κατασκευή του

Βασιλόπουλος: “Οι προσπάθειες του Δήμου Καλαμάτας για μείωση του όγκου των απορριμμάτων συνεχίζονται”

Yπεγράφη την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2023, από τον Δήμαρχο Καλαμάτας και τον νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας, «Π. ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ – Π. ΓΡΟΥΣΟΥΖΑΚΟΣ Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΔΟΜΗ Ο.Ε.», σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», προϋπολογισμού μελέτης 230.466,31€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η πίστωση του έργου προέρχεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής κατά 85%, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 3228/29-03-2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ)».

“Oι προσπάθειες του Δήμου Καλαμάτας για τη μείωση του όγκου των απορριμμάτων συνεχίζονται. Οι πολιτικές αυτές περνάνε μέσα από καλές πρακτικές. Έτσι ο Δήμος Καλαμάτας διεκδίκησε πριν από έναν περίπου χρόνο και έλαβε απόφαση ένταξης. Ολοκληρώθηκαν οι διαγωνιστικές διαδικασίες και ξεκινά η κατασκευή του “Πράσινου Σημείου”, στην περιοχή του Ασπροχώματος, εκεί που έχει καθοριστεί ο χώρος, είναι 4 στρέμματα εκεί. Υπογράψαμε σήμερα και θεωρούμε ότι από τον επόμενο μήνα θα ξεκινήσει να κατασκευάζεται. “Πράσινο σημείο” είναι ένας χώρος, όπου οι πολίτες θα μπορούν να πηγαίνουν διάφορα πράγματα προς ανακύκλωση, από βιβλία, μέχρι ρούχα, μέχρι οτιδήποτε, και αυτά θα πηγαίνουν σε εταιρείες, που αυτά τα υλικά τα διαθέτουν προς πώληση”, επισήμανε ο Δήμαρχος, μιλώντας στους δημοσιογράφους.

Το “Πράσινο Σημείο” θα κατασκευαστεί στη θέση Ξηρολαγκάδα ή Βάλτος (πλησίον της ΜΟΛΑΚ), στο Ασπρόχωμα. Οι εγκαταστάσεις και οι υποδομές του θα γίνουν σε έκταση 2.576,24 m2. Ενώ θα τοποθετηθεί και  Εξοπλισμός Πράσινου Σημείου (3 οικίσκοι ISOBOX, 9 μεταλλικοί περιέκτες 8μ3 τύπου σκάφης, 1 Container 33 m3, 1 κλαδοτεμαχιστής, 1 γεφυροπλάστιγγα, στέγαστρο τύπου τολλ 87 μ2,3 χημικές τουαλέτες).

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ “ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ”

To Πράσινο Σημείο είναι ένας οριοθετημένος και διαμορφωμένος χώρος με κατάλληλη κτιριακή υποδομή (όπου απαιτείται) και εξοπλισμό, οργανωμένος από το Δήμο, ώστε οι δημότες να αποθέτουν ανακυκλώσιμα υλικά, χωριστά συλλεγέντα, όπως χαρτί, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, υφάσματα, βρώσιμα έλαια ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα και εξοπλισμό (όπως ρουχισμό, έπιπλα, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό), προκειμένου να προωθηθούν στη συνέχεια για ανακύκλωση ή για επαναχρησιμοποίηση.


Το δίκτυο των Πράσινων Σημείων και των Κ.Α.Ε.ΔΙ.Σ.Π.( Κέντρο Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης, Διαλογής στην Πηγή) συνιστά κομβικό στοιχείο στην διαχείριση των αποβλήτων στη χώρα μας, σύμφωνα και με το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), αφού αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά μέτρα που λαμβάνονται για την εφαρμογή της διαλογής στην πηγή.

Επιτρεπόμενες κατηγορίες αποβλήτων στα Πράσινα Σημεία

Αναλόγως των διαθέσιμων υποδομών, συνεργασιών και χωροθέτησης, τα ΠΣ μπορούν να
δέχονται ορισμένες ή και όλες από τις κατηγορίες αστικών αποβλήτων που παρουσιάζονται
παρακάτω:
■ χαρτί / χαρτόνι (συσκευασίες, έντυπο)
■ γυαλί (συσκευασίες, λοιπά)
■ πλαστικά (συσκευασίες, λοιπά)
■ μέταλλα (συσκευασίες, λοιπά)
■ ξύλινες συσκευασίες
■ μικτές συσκευασίες (π.χ. tetra pack)
■ ρούχα, υφάσματα, υποδήματα, αξεσουάρ
■ λαμπτήρες
■ απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
■ βρώσιμα λίπη και λάδια
■ φορητές μπαταρίες
■ κλαδέματα (βασικό πράσινο σημείο)
Μπορούν επίσης να δέχονται:
■ φάρμακα (ληγμένα ή μη)
■ μικρές ποσότητες αποβλήτων οικιακής χρήσης που ενδεχομένως εμπεριέχουν επικίνδυνα
υπολείμματα (όπως συσκευασίες υγρών καθαρισμού, χρωμάτων, διαλυτών κλπ)
■ θερμόμετρα
■ ογκώδη (όπως στρώματα, έπιπλα)
Προτείνεται η κατασκευή και λειτουργία των Πράσινων Σημείων να εξασφαλίζει ευελιξία και ως
προς τα εισερχόμενα ρεύματα αποβλήτων και τις ποσότητες που θα συλλέγονται.
Η κατηγοριοποίηση των προαναφερόμενων κατηγοριών αποβλήτων γίνεται με βάση τους εξαψήφιους
κωδικούς του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ).

To Top