ΚΟΙΝΩΝΙΑ

“Πράσινο φως” από το Ελεγκτικό Συνέδριο για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης για τα κουνούπια

Με την υπ΄αρίθμ. 957/2018 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανεκλήθη η 4/2018 πράξη της αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Μεσσηνίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας.

“Έτσι, δεν κωλύεται πλέον και μπορεί να υπογραφεί και να εκτελεστεί η τριετής Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας ΑΑΕ ΟΤΑ και των 6 Δήμων για την καταπολέμηση των κουνουπιών στο αστικό κομμάτι του Νομού Μεσσηνίας”.

Όπως επισημαίνεται, “η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας ΑΑΕ ΟΤΑ θα προχωρήσει στις απαραίτητες διαδικασίες για την έναρξη της καταπολέμησης. Στο μεσοδιάστημα μέχρι την ανάδειξη του αναδόχου θα συνεχιστεί η καταπολέμηση, όπως γίνεται μέχρι σήμερα, με τη συνδρομή της Περιφέρειας Πελοποννήσου η οποία είναι υπεύθυνη για το περιαστικό κομμάτι”.

“Πράσινο φως” από το Ελεγκτικό Συνέδριο για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης για τα κουνούπια
To Top