ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρακτική άσκηση για φοιτητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

7 ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Την πρακτική τους άσκηση στο Δήμο Καλαμάτας θα κάνουν τις επόμενες 15 ημέρες επτά φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου .
Οι φοιτητές θα στελεχώσουν το Τμήμα Τουρισμού, θα υποστηρίξουν τη διενέργεια του 23ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας και θα απασχοληθούν, εν γένει, σε δράσεις συναφείς με το γνωστικό τους αντικείμενο.

Πρακτική άσκηση για φοιτητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
To Top