ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόσοι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα εκλεγούν στο Δήμο Καλαμάτας

750 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΝΟΥΝ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ – 5,8% ΟΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΛΟΓΗΣ

Με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6Ζ60465ΧΘ7-ΤΧΝ) ορίσθηκε ο αριθμός Δημοτικών Συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου 25 του Ν. 3852/2010 με βάση τον πληθυσμό της, όπως προκύπτει από τη τελευταία απογραφή.

Για το Δήμο Καλαμάτας ισχύουν τα εξής:

Δήμος Καλαμάτας, Μόνιμος Πληθυσμός: 69.849, Δημοτικοί Σύμβουλοι: 41

α. Δημοτική Ενότητα Άριος, Μόνιμος Πληθυσμός: 2.071, Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1
β. Δημοτική Ενότητα Αρφαρών, Μόνιμος Πληθυσμός: 2.648, Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1
γ. Δημοτική Ενότητα Θουρίας, Μόνιμος Πληθυσμός: 2.721, Δημοτικοί Σύμβουλοι: 2
δ. Δημοτική Ενότητα Καλαμάτας, Μόνιμος Πληθυσμός: 62.409, Δημοτικοί Σύμβουλοι: 37.

Πόσοι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα εκλεγούν στο Δήμο Καλαμάτας
To Top