ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΠΟΠ ελιά Καλαμάτας: Το Υπουργείο επέστρεψε τον φάκελο-ΔΑΟΚ Μεσσηνίας και Τριφυλίας αναλαμβάνουν την επανυποβολή

Tι ανέφερε ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας, Στάθης Αναστασόπουλος

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΑΟΚ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ

“Το αίτημα τροποποίησης των προδιαγραφών ήσσονος σημασίας, που κατατέθηκε από τον Αγροτικό Ελαιουργικό Συνεταιρισμό «Ένωση Μεσσηνίας», το Σύλλογο υπέρ των Μεσσηνιακών Ελαιοκομικών προϊόντων ΠΟΠ, τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Στέρνας και τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νηλέας, ως γνωστόν έχει επιστραφεί από το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων με παρατηρήσεις ως προς την περιγραφή των προδιαγραφών.

Για το σκοπό αυτό και επειδή επιβάλλεται να περιγραφούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και να διευκρινιστούν οι τροποποιήσεις των προδιαγραφών, έχει συσταθεί ομάδα εργασίας από τις ΔΑΟΚ Μεσσηνίας και Τριφυλίας, που εργάζεται πάνω στο σχέδιο αυτό.

Στα πλαίσια αυτά η ομάδα εργασίας μελετά τις παρατηρήσεις του Υπουργείου, συνεργάζεται με τους φορείς της πρότασης τροποποίησης αλλά και με το Υπουργείο, ώστε άμεσα να επανυποβληθεί ο φάκελος προς αξιολόγηση. Σε περίπτωση που η ομάδα εργασίας χρειαστεί υποστήριξη από εξωτερικό συνεργάτη, αυτό θα γίνει με μέριμνα της Περιφέρειας”.

To Top