ΠΟΛΙΤΙΚΗ

“Πολλοί κοιμούνται ήσυχοι, ξεχνώντας το πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε με τις πλημμύρες”

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

“Η νέα αντίληψη και πρακτική παγκοσμίως για την οικολογική αποκατάσταση αστικών ποταμών και ρεμάτων με τεχνικά έργα οικολογικά, αλλά και αισθητικά αποδεκτά, μειώνει τους κινδύνους πλημμύρας με πολλαπλά κοινωνικά , περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη.

Αντιθέτως, παγκοσμίως, εγκιβωτισμοί, αποψίλωση βλάστησης της κοίτης και συρματοκιβώτια ως πρακτικές που κατά κόρον χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα, έχουν εγκαταλειφθεί ως αναποτελεσματικές με αρνητικά αποτελέσματα ως προς την αντιπλημμυρική τους συμπεριφορά.

Αυτή την νέα αντίληψη, αλλά και τις σύγχρονες μεθόδους αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων αδυνατεί να αντιληφθεί ο δήμαρχος Καλαμάτας

Το αποτέλεσμα να εκτρέπουμε υδατα οπως αυτά απο το Καλαμίτσι και την Παναγίτσα, εως τον Καραμπογιά στην δυτική κοίτη στον Νεδοντα. Τα ιδιο γίνεται και με τα ομβρια της Νεας είσοδου που επισης διοχετεύονται στον ιδιο Χείμαρρο που δεν εχει διασφαλισθεί η υδραυλική του επάρκεια. Το περίεργο δε ειναι οτι ενώ εχουν κλείσει με τον ένα η τον άλλο τροπο ολα τα μικρά υδατορέματα εντός του αστικου ιστου της πόλης εκατέρωθεν της κοιτης του Νεδοντα, πολλοί κοιμούνται ήσυχοι ξεχνώντας το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε επανειλημμένα σε πρόσφατες πλημμύρες”.

“Πολλοί κοιμούνται ήσυχοι, ξεχνώντας το πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε με τις πλημμύρες”
To Top