ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πλήρης οδηγός για την Εξεταστική του Σεπτεμβρίου στα Πανεπιστήμια

Εξ αποστάσεως ή διά ζώσης θα διεξαχθεί η επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου στα Ιδρύματα όλης της χώρας, με απόφαση που θα λάβει το εκάστοτε Πανεπιστημιακό Τμήμα και θα πρέπει να κοινοποιήσει στο υπουργείο Παιδείας. Για τη διά ζώσης διεξαγωγή των εξετάσεων, απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή φοιτητών και καθηγητών στη διαδικασία είναι να διαθέτουν είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης είτε βεβαίωση διενέργειας self test ή rapid test ή μοριακού ελέγχου.
Επιπλέον, θα πρέπει να τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας από τον κορονοϊό.
Εφόσον επιλεχθεί από το Τμήμα να πραγματοποιηθεί η επαναληπτική εξεταστική εξ αποστάσεως, θα πρέπει να εξασφαλίζονται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της προφορικής ή γραπτής εξέτασης καθώς και η ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό, με απόφαση της Συγκλήτου κάθε Ιδρύματος θα καθοριστούν λεπτομερώς ο τρόπος και τα μέσα της εξ αποστάσεως αξιολόγησης των φοιτητών για τα μαθήματα των προγραμμάτων σπουδών α’ και β’ κύκλου, η πολιτική που θα ακολουθηθεί για την τήρηση, τη συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κατά τη διενέργεια των εξετάσεων με τη χρήση εξ αποστάσεως μεθόδων αξιολόγησης, οι ασφαλιστικές δικλίδες και τα μέσα τα οποία θα εφαρμοστούν ενιαία, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία. Υπενθυμίζεται ότι τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά οι φοιτητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό οφείλουν να προσέρχονται στα πανεπιστήμια με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση παρελθούσας νόσησης από κορονοϊό τελευταίου εξαμήνου ή βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού τεστ, το οποίο θα πρέπει να πραγματοποιείται δύο φορές την εβδομάδα με ευθύνη τους

Πλήρης οδηγός για την Εξεταστική του Σεπτεμβρίου στα Πανεπιστήμια
To Top