Το δικό μου Σχολείο

Πιστοποίηση ασφαλούς επανεκκίνησης-Safe Restart έλαβαν από την TÜV HELLAS τα Εκπαιδευτήρια Μπουγά

AΠΟ ΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (SAFE RESTART) TÜV HELLAS

Τις εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά επισκέφθηκε και αξιολόγησε η TÜV HELLAS (TÜV NORD GROUP) στο πλαίσιο της υπηρεσίας Safe Restart που διαθέτει ο φορέας.
Ο έλεγχος Safe Restart πραγματοποιήθηκε από την επιθεωρήτρια της TÜV HELLAS (TÜV NORD GROUP), Όλγα Καΐρη, και με την ολοκλήρωσή του εκδόθηκε αναλυτική αναφορά που περιλαμβάνει τη συμμόρφωση του σχολείου με τις τρέχουσες νομοθετικές απαιτήσεις.

Τηρούνται όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα που προβλέπει το Υπουργείο Παιδείας για την προστασία από τη διασπορά του κορονοϊού. Στο πλαίσιο αυτό τοποθετήθηκαν και ξύλινοι οικίσκοι, ώστε αν τυχόν εντοπιστεί ύποπτο κρούσμα να απομονώνεται από το υπόλοιπο σχολικό χώρο-όπως άλλωστε προβλέπεται για όλα τα σχολεία- έως ότου το παραλάβουν οι γονείς του.

Τα Εκπαιδευτήρια Μπουγά είναι ένας από τους ελάχιστους εκπαιδευτικούς οργανισμούς στην Ελλάδα που προχώρησαν στη διαδικασία Ασφαλούς Επανεκκίνησης.
Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης όλου του προσωπικού, η τεχνογνωσία και εμπειρία των στελεχών και η χρήση κατάλληλων και εγκεκριμένων απολυμαντικών, καθαριστικών, αντισηπτικών. Επίσης, φανερή έγινε και η δέσμευση της διοίκησης για τη λειτουργία του σχολείου στο πλαίσιο της παροχής άριστων εκπαιδευτικών υπηρεσιών παράλληλα με τη διασφάλιση της υγείας μαθητών, εργαζομένων και επισκεπτών.

Στα οφέλη για τις επιχειρήσεις-οργανισμούς που λαμβάνουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία ελέγχου συμπεριλαμβάνεται η επιβεβαίωση της συμμόρφωσης με την κείμενη νομοθεσία από έναν τρίτο ανεξάρτητο Οργανισμό, γεγονός που προσδίδει αντικειμενικότητα και αμεροληψία στη διαδικασία, καθώς και αύξηση του επιπέδου εμπιστοσύνης των μαθητών, εργαζομένων, γονέων και πελατών.

Υπαίθριο μάθημα θρησκευτικών για την Ε’ Δημοτικού-Μια ιδέα που ενθουσίασε τα παιδιά-Τα παιδιά απολαμβάνουν τον ήλιο και τον καθαρό αέρα, όσο το επιτρέπει ο καιρός, και ταυτόχρονα διδάσκονται

To Top