Τουρισμός

PHARAE PALACE: Τις επόμενες ημέρες παίρνει πιστοποίηση Covid Shield

PHARAE PALACE HOTEL: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Covid Shield για την ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΓΕΙΟΝΟΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ

Η διοίκηση του PHARAE PALACE hotel επέλεξε την ΑΝΕΛΙΞΗ για τον σχεδιασμό και την υποστήριξη εφαρμογής ολοκληρωμένου συστήματος υγειονομικής ασφάλειας για τον Covid-19 και την εκπαίδευση του προσωπικού.

Το σύστημα θα καλύπτει τις κατευθύνσεις των Ελληνικών Αρχών (Υπουργείο Τουρισμού, ΕΟΔΥ), των Διεθνών Οργανισμών και τις βέλτιστες διαθέσιμες πρακτικές.
Η εφαρμογή του συστήματος αυτού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ώστε εντός του Ιουνίου το ξενοδοχείο να είναι έτοιμο να πιστοποιηθεί με το σήμα CoVid-19 Shield από τον Διεθνή Οργανισμό πιστοποιήσεων TUV AUSTRIA.
Η πιστοποίηση βασίζεται στη διαχρονική πολιτική του ξενοδοχείου που δίνει προτεραιότητα στην ασφαλή και άνετη διαμονή των πελατών αλλά και την προστασία του προσωπικού.
Η ΑΝΕΛΙΞΗ ευχαριστεί τη διοίκηση του ξενοδοχείου για την εμπιστοσύνη και την επιλογή της. Επίσης τα στελέχη του ξενοδοχείου για την άριστη συνεργασία κατά την υλοποίηση του έργου.

Σύντομη περιγραφή

Το Σχήμα καθορίζει θεμελιώδεις απαιτήσεις και διαδικασίες τις οποίες ένας Οργανισμός πρέπει να εφαρμόσει προκειμένου να λάβει την πιστοποίηση «CoVid-Shield», και οι οποίες επαληθεύουν ότι ένας κατάλληλος μηχανισμός, επαρκείς πόροι καθώς και κατάλληλη χωροδιάταξη υποδομών είναι πάντα εναρμονισμένα με τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα και οδηγίες, για την πρόνοια της πρόληψης της εισροής ή της εξάπλωσης της νόσου του κορωναϊού, στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού.

Αναλυτική περιγραφή

Το Ιδιωτικό Σχήμα Πιστοποίησης «CoVid-Shield»  απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που λόγω των δραστηριοτήτων τους ευνοούν τη συναναστροφή, φιλοξενία και εν γένει διαθέτουν χώρους συνάθροισης κοινού και επιβεβαιώνει, ότι:

 • Λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα, εφαρμόζουν τις κατάλληλες διαδικασίες και τις ενδεδειγμένες από τις αρμόδιες αρχές και την επιστημονική κοινότητα πρακτικές για την αποφυγή της μετάδοσης του ιού.
 • Παρέχουν τα μέσα και τις υποδομές που απαιτούνται για την εφαρμογή των διαδικασιών και πρακτικών.
 • Διαθέτουν κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και συνεχώς επικαιροποιούν με προγράμματα εκπαίδευσης το προσωπικό τους για την τήρηση των διαδικασιών και των νέων οδηγιών ως αυτές ενημερώνονται από τους Εθνικούς Οργανισμούς Υγείας και άλλους θεσμούς (π.χ. ΠΟΥ).
 • Ενημερώνουν και καθοδηγούν κατάλληλα όλους όσοι εισέρχονται ή φιλοξενούνται στους χώρους της επιχείρησης, για την αποφυγή της μετάδοσης του ιού.

Συνδέει άρρηκτα την υπευθυνότητα, την κοινωνική συνείδηση ​​και ευαισθησία, καθώς και την επιχειρηματική ηθική που διέπει έναν Οργανισμό με προληπτικές ενέργειες και στόχους για:

 • Τη μείωση του κινδύνου ή ελαχιστοποίηση της πιθανότητας διασποράς του κορωναϊού
 • Την υποστήριξη υψηλού επιπέδου πρόληψης κατά της πιθανής έκθεσης (ακούσια ή εκούσια) στον κορωναϊό
 • Τη διαχείριση πιθανών περιστατικών κορωναϊού με οργανωμένο, άμεσο και θωρακισμένο τρόπο, με βάση τις προτεινόμενες δημοσιευμένες κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες των αρμόδιων εθνικών (πχ. υπουργείων Υγείας) και διεθνών αρχών (π.χ. ΠΟΥ) και των συνυπεύθυνων φορέων

σε σχέση με άτομα με τα οποία έρχονται σε άμεση ή έμμεση επαφή, όπως εργαζόμενοι, συνεργάτες – προμηθευτές, πελάτες, επισκέπτες και άλλοι ενδιαφερόμενοι, σε όλες τις φάσεις των καθημερινών συναλλαγών και λειτουργιών τους, κατά τη διαδικασία παροχής των προϊόντων ή / και των υπηρεσιών τους.

Το Σχήμα Πιστοποίησης προβλέπει τρία διαφορετικά επίπεδα πιστοποίησης “CoVid Shield” (Basic, Higher ή Excellent) βάσει του συνδυασμού του επιλεγμένου αριθμού των ενδιάμεσων ελέγχων επιτήρησης και του χρονικού διατήματος πρότερης της υλοποίησής τους ειδοποίησης.

Ποια είναι η διαδικασία της πιστοποίησης;

Για την πιστοποίηση κάθε Οργανισμού με το Σχήμα Πιστοποίησης «CoVid-Shield» πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα:

 • Υποβολή της Αίτησης Πιστοποίησης «CoVid-Shield» στην TÜV AUSTRIA
 • Αποδοχή των οικονομικών όρων και προϋποθέσεων συνεργασίας (σύμβαση και Κανονισμός Πιστοποίησης)
 • Προετοιμασία του Οργανισμού αναφορικά με την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός μηχανισμού συστημικής προσέγγισης για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του Σχήματος
 • Προγραμματισμός και διενέργεια επιθεώρησης
 • Πιστοποίηση του Οργανισμού μετά την επιτυχή ολοκλήρωση επιθεώρησης με τρεις διαβαθμίσεις Πιστοποίησης ανάλογα με τα χρονικά διαστήματα και την μεθοδολογία που υλοποιούνται οι επιθεωρήσεις επιτήρησης
 • Με την ολοκλήρωση της πιστοποίησης, συνέχιση της παρακολούθησης συμμόρφωσης του Οργανισμού ανάλογα με τη διαβάθμιση της Πιστοποίησης

Σε ποιους φορείς και επιχειρήσεις απευθύνεται;

Το Ιδιωτικό Σχήμα Πιστοποίησης «CoVid-Shield» απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που λόγω των δραστηριοτήτων τους ευνοούν τη συναναστροφή, φιλοξενία και εν γένει διαθέτουν χώρους συνάθροισης κοινού. Ενδεικτικά, σε επιχειρήσεις φιλοξενίας (ξενοδοχεία, καταλύματα), εστίασης, μονάδες παρασκευής, μεταποίησης ή/και διάθεσης τροφίμων, μεταφορικές εταιρείες και εφοδιαστική αλυσίδα (supply chain), λιανικού εμπορίου (supermarkets, εμπορικά καταστήματα, εμπορικά κέντρα), άθλησης και γυμναστικής, δημόσιες υπηρεσίες, εκπαιδευτικά κέντρα, σχολεία, εταιρείες διαχείρισης εγκαταστάσεων (facility management) κ.ο.κ.

Ποια είναι τα οφέλη από τη λήψη της πιστοποίησης;

Η επιλογή Ιδιωτικό Σχήμα Πιστοποίησης «CoVid-Shield» και της  TÜV AUSTRIA Hellas, από έναν Οργανισμό:

 • προσδίδει προστιθέμενη αξία σε κάθε Οργανισμό μέσα από την αξιοπιστία και τη δύναμη που αντανακλά το όνομα και σήμα μας (brandname) και αναδεικνύει τη δέσμευσής του να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες που προστατεύονται από την έκθεσή τους σε απειλές από τον κορωναϊό,
 • Ενισχύει τη στρατηγική του Οργανισμού για την ανάπτυξη μιας σειράς δράσεων για την ευαισθητοποίηση και τη διαφύλαξη ενός προστατευμένου και άγρυπνου μικροπεριβάλλοντος από τον κορωναϊό,
 • Συμβάλλει ενεργά στην αύξηση της εμπιστοσύνης στον καταναλωτή, επισκέπτη και όλα τα εμπλεκόμενα και ενδιαφερόμενα μέρη

Γιατί η προστασία της Υγείας και της Επιχειρηματικής Συνέχειας είναι Πολιτισμός!

PHARAE PALACE: Τις επόμενες ημέρες παίρνει πιστοποίηση Covid Shield
To Top