ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου πρωτοπορεί στην ανάπτυξη δικτύων ηλεκτροκίνησης στη Μεσόγειο

Ξεκίνησε το ευρωπαϊκό έργο EnerNΕΤMob, εναρκτήρια συνεδρίαση της Επιτροπής Καθοδήγησης του Έργου

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου πρωτοπορεί στην κατάρτιση και εφαρμογή καινοτόμων πολιτικών. Η εφαρμογή και ανάπτυξη δικτύων ηλεκτροκίνησης ήταν η κοινή διαπίστωση των εταίρων του έργου EnerNΕΤMob, του προγράμματος διασυνοριακής εδαφικής συνεργασίας Interreg Med, στο οποίο είναι επικεφαλής η Περιφέρεια Πελοποννήσου, κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας συνεδρίασης στις 3 και 4 Μαΐου 2018 στην Τρίπολη.

Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης κ. Γιώργος Ρουμελιώτης κατά την έναρξη των εργασιών του έργου σημείωσε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρου Τατούλη για τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων που προσφέρουν νέες δυνατότητες ανάπτυξης καινοτόμων πολιτικών προς όφελος των πολιτών και επισκεπτών της Πελοποννήσου. Αναφέρθηκε επίσης στην πολιτική επιλογή της περιφερειακής αρχής να ενισχύσει τον πυλώνα της ενέργειας, με σημείο αναφοράς τις ανανεώσιμες πηγές, ούτως ώστε να διαφυλαχθεί η αειφορία του περιβάλλοντος.

«Πρόκειται για ένα καινοτόμο έργο που θέτει φιλόδοξους στόχους για τη δημιουργία συμβατών δικτύων ηλεκτροκίνησης σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες της Μεσογείου» δήλωσε η κα Roberta Lixia, εκπρόσωπος της Διαχειριστικής Αρχής του προγράμματος Interreg Med από τη Μασσαλία, και εξέφρασε την πεποίθησή της ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου μπορεί να επιτύχει αποτελέσματα που ξεπερνούν τις προσδοκίες.
Τόνισε επίσης η κα Lixia ότι είναι η πρώτη φορά που υλοποιείται ένα τέτοιο έργο στην περιοχή της Μεσογείου, το οποίο μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή του μπορεί να αποτελέσει τον πιλότο για το σύνολο της Ευρώπης, δεδομένου ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ενιαία εφαρμοσμένη πολιτική για τη δημιουργία και ανάπτυξη δικτύων ηλεκτροκίνησης.
Στην εναρκτήρια συνεδρίαση συμμετείχε το σύνολο των εταίρων του έργου.
Το έργο EnerNΕΤMob (Μεσογειακά Διαπεριφερειακά Δίκτυα Ηλεκτροκινητικότητας για συστήματα διατροπικών και υπεραστικών μεταφορών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα), στοχεύει να σχεδιάσει, να εφαρμόσει και να βελτιώσει τα “Βιώσιμα Σχέδια Ηλεκτροκίνησης” σύμφωνα με κοινά πρότυπα με στόχο τη δημιουργία ενός “Διαπεριφερειακού Δικτύου Ηλεκτροκινητικότητας” που θα διασχίζει τις πόλεις όλων των διακρατικών περιοχών της περιοχής του προγράμματος των Μεσογειακών χωρών (MED).
Βάσει των υφιστάμενων Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνολογιών, το έργο θα αναπτύξει λύσεις για την ηλεκτροκίνηση και θα υλοποιήσει πιλοτικές δράσεις για την υπέρβαση των περιορισμών μεσαίου ταξιδιού και για το συντονισμό των μελλοντικών επενδύσεων στις ηλεκτρικές μεταφορές στην περιοχή του προγράμματος MED.
Στο έργο, στο οποίο επικεφαλής εταίρος είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου, συμμετέχουν 16 φορείς από 12 χώρες της Μεσογείου και η διάρκειά του είναι 4 έτη.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου πρωτοπορεί στην ανάπτυξη δικτύων ηλεκτροκίνησης στη Μεσόγειο
To Top