ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Περιφέρεια Πελοποννήσου: Μέχρι τις 11/6 η μετατροπή άδειας ΤΑΞΙ σε ειδικής μίσθωσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΔΧ ΣΕ ΕΙΔΜΙΣΘ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.4070/12

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να μετατρέψει την υφιστάμενη άδεια ΕΔΧ ΤΑΞΙ σε ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ να υποβάλλει σχετική αίτηση μέχρι την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021. Με την αίτησή του ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να προσδιορίζει την έδρα ή τις έδρες της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας για τις οποίες ζητείται άδεια και τον αριθμό τους ανά έδρα. Οι έδρες – διοικητικές μονάδες ΕΔΧ αυτοκινήτων που υφίστανται σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας σύμφωνα και με την παράγραφο 2 παρ. α του άρθρου 83 του Ν.4070/12 (ΦΕΚ82Α΄) και την υπ’ αριθμ. 340/29-7-2013 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου περιγράφονται στην
απόφαση αυτή.

Δείτε εδώ την απόφαση
ΨΦ8Ο7Λ1-Β1Η

Περιφέρεια Πελοποννήσου: Μέχρι τις 11/6 η μετατροπή άδειας ΤΑΞΙ σε ειδικής μίσθωσης
To Top