ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Περιφέρεια Πελοποννήσου: Σε διαρκή επιτήρηση ο δρόμος Καλαμάτας-Σπάρτης

ΤΕΤΡΑΜΕΛΗΣ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΘΑ ΕΠΕΜΒΑΙΝΕΙ ΑΜΕΣΑ ΣΕ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΩΝ, ΠΑΓΟΥ,ΧΙΟΝΙΟΥ

“Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια της ασφάλειας της υπεραστικής συγκοινωνίας η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχοντας προβλέψει την κατάλληλη εργολαβία, φρόντισε άμεσα για την απομάκρυνση κατάπτωσης βράχου στο 15ο χλμ. της Εθνικής οδού Καλαμάτας – Σπάρτης, στις 16-1-2018 και ταυτόχρονα τα μηχανήματα του Αναδόχου έχουν αναπτυχθεί σε όλο το μήκος της οδού από τους πέντε δρόμους έως τα όρια με τον νομό Λακωνίας καθαρίζοντας την Εθνική από τυχόν καταπτώσεις.
Επίσης η Εθνική οδός στο παραπάνω τμήμα της, εποπτεύεται από τετραμελή ομάδα του Ανάδοχου για άμεση επέμβαση των μηχανημάτων σε περιπτώσεις καταπτώσεων, πάγου ή χιονιού”.

Περιφέρεια Πελοποννήσου: Σε διαρκή επιτήρηση ο δρόμος Καλαμάτας-Σπάρτης
To Top