ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Περιφέρεια: Καθημερινά ο έλεγχος τήρησης ωραρίου των υπαλλήλων από Πέμπτη 7 Απριλίου

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Στον καθημερινό έλεγχο της τήρησης του ωραρίου από τους υπαλλήλους της θα προβεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου, σε εφαρμογή των σχετικών προβλέψεων των νόμων και του υπαλληλικού κώδικα.

Στο πλαίσιο αυτό, οι προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων, των Διευθύνσεων, των αυτοτελών Διευθύνσεων και των Τμημάτων θα πρέπει από την ερχόμενη Πέμπτη 7 Απριλίου να αποστέλλουν καθημερινά στο Γραφείο του Εκτελεστικού Γραμματέα το δελτίο παρουσίας για το σύνολο του προσωπικού (μόνιμοι, ΙΔΟΧ, υπάλληλοι ΟΑΕΔ) ανάλογα με την ώρα προσέλευσης των υπαλλήλων (7, 7.30, 8, 8.30 και 9 π.μ.).

Καθημερινά επίσης θα πρέπει να αποστέλλεται και δελτίο υπερωριών των υπαλλήλων, με αναφορά στις έκτακτες και εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες που επιβάλλουν την υπερωριακή εργασία.

Περιφέρεια: Καθημερινά ο έλεγχος τήρησης ωραρίου των υπαλλήλων από Πέμπτη 7 Απριλίου
To Top