ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πάζιος: Το σύνολο των υγειονομικών δομών της Μεσσηνίας υποφέρουν από υποστελέχωση και ελλείψεις

Παρέμβαση Πάζιου για το υγειονομικό κενό της Ανατολικής Πυλίας

Αποτελεί αδήριτη ανάγκη η άμεση επίλυση του προβλήματος υγειονομικής κάλυψης της Ανατολικής Πυλίας.
Μια περιοχή διαχρονικά αδικημένη σε θέματα υποδομών όμως τόσο πλούσια σε ανθρώπινο, φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα που στη ουσία με την ακτογραμμή από τις Κιτριές μέχρι και την Κορώνη αποτελεί την ”Μεσσηνιακή Ριβιέρα” η οποία δυστυχώς παραμένει πολλαπλά αναξιοποίητη.
Τα ζητήματα υγειονομικής κάλυψης αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για ένα σύγχρονο κράτος δικαίου και στο ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής έχουμε θέσει σε απόλυτη προτεραιότητα στο πρόγραμμα μας, την πλήρη αναδιοργάνωση του ΕΣΥ, την στήριξη του Δημόσιου χαρακτήρα του και την ουσιαστική υποστήριξη του ιατρονοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού.
Το σύνολο των υγειονομικών δομών της Μεσσηνίας είναι γνωστό πως υποφέρουν από υποστελέχωση και ελλείψεις που σε συνδυασμό με τις επιλογές της κυβέρνησης δεν διαφαίνεται προοπτική αντιστροφής της υφιστάμενης κατάστασης αντιθέτως οδηγούμαστε σε περαιτέρω υποβάθμιση.
Για την περιοχή της Ανατολικής Πυλίας η υγειονομική κάλυψη αποτελεί καταλυτικό παράγοντα τόσο ασφάλειας για την συγκράτηση των υφιστάμενων πληθυσμών όσο και αναπτυξιακό για την τουριστική αναβάθμιση της. Το υφιστάμενο κενό δυσχεραίνει έτι περαιτέρω την κατάσταση, με τραγικές δυστυχώς συνέπειες.
Βέβαια αποδίδουμε τις ευθύνες που πρέπει τόσο στην Κυβέρνηση όσο και στους ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ για την προκλητική αδιαφορία τους οφείλουμε ωστόσο να αναλάβουμε και εμείς το μερίδιο ευθύνης που μας αναλογεί ως ΠΑΣΟΚ για το γεγονός ότι δεν μεριμνήσαμε να επιλύσουμε το συγκεκριμένο σοβαρό ζήτημα κατά τα χρόνια διακυβέρνησης μας.
Αποτελεί καθήκον μας η συμπαράσταση και η διεκδίκηση υλοποίησης των δίκαιων αιτημάτων των πολιτών και των φορέων της περιοχής που συνεπικουρούνται και από τους Συλλόγους Ιατρών
Πρέπει να προχωρήσει η υλοποίηση του ΦΕΚ 1755/2007 περί ιδρύσεως Κέντρου Υγείας στον Αγ. Ανδρέα στην βάση αναδιοργάνωσης των υγειονομικών δομών και της Μεσσηνίας στο πλαίσιο ευρύτερης εθνικής αναδιοργάνωσης. Ωστόσο μέχρι να δρομολογηθεί η υλοποίηση δεν πρέπει να χαθεί ούτε μέρα, οφείλει άμεσα το Υπουργείο Υγείας να μεριμνήσει για την επαρκή στελέχωση, τον εφοδιασμό με υγειονομικό υλικό του Περιφερειακού Ιατρείου – Κέντρου Εφημερίας Λογγάς για να επιτελέσει τον ρόλο του και να δρομολογηθεί η ίδρυση παραρτήματος του ΕΚΑΒ σε θέση που θα υποδειχθεί με επιστημονικά κριτήρια για να καλυφθούν οι σοβαρές ανάγκες των κατοίκων καθ´όλο το έτος.
Τους το οφείλουμε άπαντες.

Γιάννης Πάζιος 
Τομεάρχης Ψηφιακής Πολιτικής
Μέλος Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής

ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής

Πάζιος: Το σύνολο των υγειονομικών δομών της Μεσσηνίας υποφέρουν από υποστελέχωση και ελλείψεις
To Top