ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παρέμβαση Βασιλόπουλου προς ΚΕΔΕ για επαναφορά από το Υπουργείο των ευνοϊκών διατάξεων ρύθμισης οφειλών προς ΟΤΑ

Αίτημα για επαναφορά των ευνοϊκών διατάξεων ρύθμισης οφειλών προς τους ΟΤΑ

Την παρέμβαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας ζητά με επιστολή του προς τον Πρόεδρό της Λάζαρο Κυρίζογλου, ο Δήμαρχος Καλαμάτας και Πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου Θανάσης Βασιλόπουλος, προκειμένου συνολικά η Αυτοδιοίκηση να διεκδικήσει την επαναφορά των διατάξεων ρύθμισης οφειλών προς τους ΟΤΑ του Ν. 4611/2019. Πρόκειται για ένα θέμα που απασχολεί το σύνολο των Δήμων της χώρας και σχετίζεται με βεβαιωμένες οφειλές πολιτών προς τους ΟΤΑ. Το θέμα των οφειλών προς του ΟΤΑ και της ανάγκης να ενεργοποιηθούν ευνοϊκές ρυθμίσεις, τέθηκε και στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου σήμερα, Πέμπτη 6 Ιουνίου 2024, στην Τρίπολη.

Στην επιστολή του ο κ. Βασιλόπουλος, ζητά από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ την παρέμβασή του προς τους αρμόδιους Υπουργούς για την επαναφορά σε ισχύ των ευνοϊκών διατάξεων του νόμου 4611/2019, για το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών, ή την δυνατότητα της εφάπαξ καταβολής της οφειλής με απαλλαγή του συνόλου των προσαυξήσεων ώστε οι οφειλέτες των Δήμων να μπορέσουν να κάνουν χρήση αυτών και να μην βρεθούν αντιμέτωποι με μέτρα αναγκαστικής είσπραξης στη λήψη των οποίων θα προβούν οι υπηρεσίες των Δήμων σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.

Συγκεκριμένα στην επιστολή του, ο Δήμαρχος Καλαμάτας και Πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου, αναφέρει:

«Κύριε Πρόεδρε,

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 18440/2021 (ΦΕΚ 961/Β/11-3-2021) «Όροι υπαγωγής στην έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς τους ΟΤΑ α’ βαθμού» δινόταν η δυνατότητα σε επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα και φυσικά πρόσωπα, που πληρούσαν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να ενταχθούν στην ρύθμιση της παρ. 1 του άρθρου 165 του Ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 256/Α/2021), των 100 δόσεων.

Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις στην ρύθμιση εντάσσονταν, Οφειλές από οποιαδήποτε αιτία, προς τους Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, που είχαν βεβαιωθεί ή θα βεβαιώνονταν από 15.2.2020 μέχρι 28.2.2021, όπως και οφειλών προς τους Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15.2.2020 έως και τη δημοσίευση του ανωτέρω ΦΕΚ, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου Δήμου ή του νομικού του  προσώπου, «μπορεί να ρυθμίζονται και η καταβολή τους να πραγματοποιείται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους».

Το ποσοστό απαλλαγής των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής καθορίζονταν στις περ. α’ έως ε’ της παρ. 1 του άρθρου 110 του ν. 4611/2019 (Α’ 73).

Δικαιούχοι υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθμιση ήταν τα φυσικά πρόσωπα και όσα νομικά πρόσωπα είχαν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, η οποία θα εκδιδόταν έως 31.1.2021, θα καθορίζονταν οι κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας των δικαιούμενων της ρύθμισης νομικών προσώπων και τα κριτήρια υπαγωγής των φυσικών προσώπων.

Επίσης με τον Ν.5036/23 (άρθρο 90) αναβίωσε η ρύθμιση των 100 δόσεων των Ν.4611/19 και 4764/20.

Με την ανωτέρω διάταξη επανήλθε η δυνατότητα σε οφειλέτες των Δήμων λόγω της ενεργειακής κρίσης και του αυξημένου πληθωρισμού του έτους 2022, να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς τους Δήμους.

Όπως πολύ καλά γνωρίζουμε όλοι μας οι οικονομικές επιπτώσεις από την υγειονομική κρίση που διανύσαμε, λόγω της πανδημίας του Covid-19 ήταν μεγάλες και ακουμπούσαν το σύνολο των πολιτών τα χώρας. Σε αυτή ήρθε να προστεθεί η ενεργειακή και πληθωριστική κρίση ως απότοκο των νέων γεωπολιτικών συνθηκών , του πολέμου της Ουκρανίας και της κρίσης στην Μέση Ανατολή.

“Επειδή οι παραπάνω ρυθμίσεις-συμπληρώσεις του Ν.4611/2019 δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα αφού δεν μπορούσε το σύνολο των οφειλετών να ενταχθεί σε αυτές, πολλοί οφειλέτες Δήμων μας, ζητούν την δυνατότητα νέας ρύθμισης των οφειλών τους  με ευνοϊκές διατάξεις όπως αυτές του νόμου 4611/2019″.

Παρακαλούμε, για την παρέμβασή σας προς τους αρμόδιους Υπουργούς για την επαναφορά σε ισχύ των ευνοϊκών διατάξεων του νόμου 4611/2019, για το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλώνή την δυνατότητα της εφάπαξ καταβολής της οφειλής με απαλλαγή του συνόλου των προσαυξήσεων ώστε οι οφειλέτες των Δήμων μας να μπορέσουν να κάνουν χρήση αυτών και να μην βρεθούν αντιμέτωποι με μέτρα αναγκαστικής είσπραξης στη λήψη των οποίων θα προβούν οι υπηρεσίες των Δήμων σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων».

To Top