ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παρατείνεται η ισχύς των διπλωμάτων οδήγησης για τους άνω των 74ετών

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών παρατείνει, χωρίς εξετάσεις, την ισχύ των διπλωμάτων οδήγησης όσων έχουν συμπληρώσει τα 74 έτη της ηλικίας τους, λόγω της συνεχιζόμενης αποχής των εξεταστών.

Ειδικότερα, με τη σχετική απόφαση που αναρτήθηκε στη “Διαύγεια”, διευκρινίζεται ότι το μέτρο αυτό κρίθηκε απαραίτητο, “λαμβάνοντας υπόψη την αδυναμία διενέργειας δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς στην πλειονότητα των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της χώρας, λόγω της συνεχιζόμενης αποχής των εξεταστών από το υπόψη έργο και τη συνεπακόλουθη συσσώρευση σημαντικού αριθμού υποψηφίων οδηγών και οδηγών προς εξέταση”.

H απόφαση προβλέπει ότι “η ισχύς της άδειας οδήγησης κατόχων, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 74 ετών και υποβάλλουν, μετά την 30ή Αυγούστου 2018, στις αρμόδιες υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωσή της, έως και την 21η Μαρτίου 2019, παρατείνεται έως την ημερομηνία προγραμματισμού της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς.

Η ημερομηνία αυτή δεν δύναται να απέχει από την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως για ανανέωση της άδειας, περισσότερο από, α) 8 μήνες, για τους κατόχους οι οποίοι υποβάλλουν την αίτηση από την 20ή Αυγούστου έως και την 20ή Νοεμβρίου 2018, β) 7 μήνες, για τους κατόχους οι οποίοι υποβάλλουν την αίτηση από την 1η ως
και την 31η Δεκεμβρίου 2018, γ) 4 μήνες, για τους κατόχους οι οποίοι υποβάλλουν την αίτηση από την 1η έως και την 31η Ιανουαρίου 2019 και δ) 3 μήνες, για τους κατόχους οι οποίοι υποβάλλουν την αίτηση από την 1η Φεβρουαρίου έως και την 31η Μαρτίου 2019”.

Για την παράταση ισχύος χορηγείται βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, ενώ στους ενδιαφερόμενους, στους οποίους έως την ημερομηνία εκδόσεως της εν λόγω απόφασης έχει χορηγηθεί βεβαίωση παράτασης ισχύος της άδειας οδήγησης, χορηγείται νέα βεβαίωση, ενώ η προηγούμενη βεβαίωση παράτασης θα πρέπει να επιστρέφεται.

Παρατείνεται η ισχύς των διπλωμάτων οδήγησης για τους άνω των 74ετών
To Top