ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παραλία Καλαμάτας: Άμεσα ξεκινούν οι κατεδαφίσεις αυθαιρέτων!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ζητείται η συνδρομή του Δήμου Καλαμάτας σε μηχανήματα και εργάτες για τις κατεδαφίσεις

Ξεκινούν άμεσα οι κατεδαφίσεις αυθαίρετων κατασκευών στην παραλία της Καλαμάτας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Καλαμάτας. Μάλιστα η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου ζητά από τη Δημοτική Αρχή μηχανικά μέσα(μπουλντόζες κτλ)και εργάτες για τις επικείμενες κατεδαφίσεις.Έτοιμος να συνδράμει ο δήμος για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και τη διασφάλιση του δημόσιου χώρου.
Η ανακοίνωση του δήμου αναφέρει:

“Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων ξεκινά άμεσα η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, όπως γνωστοποιείται με έγγραφό της προς το Δήμο Καλαμάτας, με το οποίο ζητείται συνδρομή σε μηχανικά μέσα και εργατοτεχνικό προσωπικό.
Ο Δήμος θα ανταποκριθεί στο αίτημα αυτής της Δημόσιας Υπηρεσίας, με κριτήριο το σεβασμό στο δημόσιο χώρο και την υπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος”.

Nα υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ (ΦΕΚ 1636/Β/12-05-2017) για την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας προβλέπονται συγκεκριμένοι πολύ αυστηροί όροι και προϋποθέσεις.

Στην ανωτέρω ΚΥΑ προβλέπονται κατά κύριο λόγο τα εξής,όπως τα είχε αναφέρει και ο αντιδήμαρχος Οικονομικών, Θανάσης Ηλιόπουλος πριν την έναρξη της τουριστικής σεζόν:

1) Η παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού μπορεί να διενεργηθεί για χρονικό διάστημα από 1 έως 3 έτη.

Για το έτος 2017:
Ημερομηνία λήξης κατάρτισης σύμβασης με τον Δήμο και καταβολής του αντιτίμου είναι η 23-06-2017, ενώ ημερομηνία λήξης κατάρτισης σύμβασης με το Αυτ. Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας και καταβολής του αντιτίμου είναι η 15-07-2017.

Για τα έτη 2018 και 2019:
Ημερομηνία λήξης κατάρτισης σύμβασης με το Δήμο και καταβολής του αντιτίμου είναι η 31η Μαρτίου εκάστου έτους, ενώ ημερομηνία λήξης κατάρτισης σύμβασης με το Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας και καταβολής του αντιτίμου είναι η 30ή Ιουνίου εκάστου έτους.

Ο παραπάνω τρόπος καταβολής ισχύει σε παραχωρήσεις είτε ενός (1) έτους, είτε περισσοτέρων και μέχρι τρία (3) έτη.

Εάν δεν έχουν ολοκληρωθεί οι παραχωρήσεις εντός των ανωτέρω προθεσμιών, η χρήση αιγιαλού θεωρείται αυθαίρετη και επιβάλλεται πρόστιμο τουλάχιστον τριπλάσιο του ανταλλάγματος χρήσης.

2) Σε περίπτωση που ο μισθωτής αποδεικνύεται ότι έχει καταλάβει αυθαίρετα το χώρο πριν τη σύναψη σύμβασης παραχώρησης επιτρέπεται, μόνο για το έτος 2017, η σύναψη σύμβασης (εφόσον πληροί τους υπόλοιπους όρους και προϋποθέσεις), καταβάλλοντας στο καθορισθέν μίσθωμα, προσαύξηση ύψους 20% επί του συνόλου του ετήσιου ανταλλάγματος

3) Μεταξύ της πρώτης σειράς ανακλίντρων – ομπρελών και της ακτής θα πρέπει να παραμένει ελεύθερη λωρίδα πλάτους 3 μέτρων, η οποία θα διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία των λουομένων

4) Εάν μεταξύ επιχείρησης και αιγιαλού παρεμβάλλεται δημόσια ή ιδιωτική έκταση, επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις η παραχώρηση της προβολής (μήκος της πρόσοψης της επιχείρησης) επί της ακτογραμμής

5) Απαγορεύεται οποιαδήποτε κατασκευή, που συνδέεται μόνιμα με το έδαφος.
Επιτρέπεται όμως η τοποθέτηση αρθρωτού (κουμπωτού) ξύλινου δαπέδου (όπου προβλέπεται και όπου επιτρέπεται), το οποίο συνίσταται από επί μέρους τεμάχια μέγιστης επιφάνειας ενός (1) τ.μ., από ξύλα εμποτισμένης ξυλείας κατεργασμένα ή ακατέργαστα, πάνω σε ξύλινα δοκάρια χωρίς μόνιμη στήριξη, που ενδείκνυνται για χρήση κοντά στη θάλασσα και με μέγιστο ύψος δέκα (10) εκατοστών.
Τα τεμάχια αυτά κουμπώνουν μεταξύ τους ή μπορούν να συνδέονται μεταξύ τους μέσω ειδικών μεταλλικών συνδέσμων από ανοξείδωτο ή γαλβανισμένο χάλυβα.
6) Κάθε αίτημα παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη, από την εφαρμογή που διατίθεται ελεύθερα στο κοινό «Ελεύθερη θέαση ορθοφωτοχαρτών της ΕΚΧΑ Α.Ε.» ( www.ktimatologio.gr ).

Παραλία Καλαμάτας: Άμεσα ξεκινούν οι κατεδαφίσεις αυθαιρέτων!
To Top