ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπαηλιού: “Τα ΜΜΕ πρέπει να λειτουργούν με διαφάνεια”

O Γιωργος Παπαηλιου

Ο βουλευτής Αρκαδίας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Η. Παπαηλιού, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής-Τηλεπικοινωνιών-Ενημέρωσης «Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου …», είπε, μεταξύ των άλλων :

1) Η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία συνιστά θεσμική παρέμβαση στο χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης (μ.μ.ε.) και συμπληρώνει τη ρύθμιση για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών συχνοτήτων, δηλαδή για τη ρύθμιση του επί δεκαετίες άναρχου τηλεοπτικού τοπίου.

Η ενιαία θέση της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ για το υπό κρίση νομοσχέδιο περικλείει μία αντίφαση. Ενώ ισχυρίζονται, ότι η αρχική εκδοχή του νομοσχεδίου μεταβλήθηκε ουσιαστικά με νομοθετικές βελτιώσεις και ο αρμόδιος υπουργός προσχώρησε στη θέση τους, θα το καταψηφίσουν.

Αποδεικνύουν έτσι ότι ασκούν αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, έχοντας περιέλθει σε αμηχανία και σύγχυση, μετά την διάψευση και του τελευταίου καταστροφολογικού αφηγήματός τους και την προώθηση του κυβερνητικού έργου, κ α ι με την ψήφιση νομοσχεδίων που έχουν κοινωνικό πρόσημο.

Επιπλέον τα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης εμφανίζονται να αγνοούν και τον τρόπο της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Κατά τη συζήτηση στις αρμόδιες επιτροπές, ακούγονται οι κοινωνικοί φορείς και τα νομοσχέδια συζητούνται, τυγχάνουν επεξεργασίας και αρκετές φορές, η κυβέρνηση ανταποκρίνεται σε ιδέες, απόψεις ακόμη και σε ενστάσεις των κοινωνικών φορέων και των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αν και εφόσον αυτές κρίνονται βάσιμες – η σημερινή κυβέρνηση έχει αποδείξει πολλές φορές ότι είναι ανοιχτή στο διάλογο. Εν προκειμένω, αυτό συμβαίνει. Η προσπάθεια της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ να εμφανίσουν την κυβέρνηση υπαναχωρούσα γίνεται μόνο και μόνο για λόγους εντυπώσεων.

Οι ρυθμίσεις του υπό κρίση νομοσχεδίου αποσκοπούν στην εγκαθίδρυση διαφάνειας, στην αποτροπή φαινομένων φοροδιαφυγής και υπόγειων συναλλαγών, οι οποίες συχνά διενεργούνται υπέρ ή εις βάρος ορισμένων ή και όλων των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων, στο χώρο των μ.μ.ε., στη διαφημιστική αγορά των μ.μ.ε., αλλά και του περιφερειακού-επαρχιακού τύπου.

Αυτές οι ρυθμίσεις στηρίζονται στις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 2 και 14 παρ. 9 του Συντάγματος, τόσο στο γράμμα όσο και στο πνεύμα τους και επομένως όλες οι αιτιάσεις περί αντισυνταγματικότητας που προβάλλονται δεν ευσταθούν.

Το άρθρο 15 παρ. 2 προβλέπει ότι «η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται υπό τον άμεσο έλεγχο του κράτους».

Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 9 «Το ιδιοκτησιακό καθεστώς, η οικονομική κατάσταση και τα μέσα χρηματοδότησης των μέσων ενημέρωσης πρέπει να γίνονται γνωστά, όπως νόμος ορίζει. Νόμος προβλέπει τα μέτρα και τους περιορισμούς που είναι αναγκαίοι για την πλήρη διασφάλιση της διαφάνειας και της πολυφωνίας στην ενημέρωση».

Σ΄ αυτό το συνταγματικό πλαίσιο, οι ραδιοτηλεοπτικές συχνότητες, ως δημόσια περιουσία-δημόσιο αγαθό και η εκμετάλλευσή τους, τα παράγωγα, τα προϊόντα και οι πόροι που προκύπτουν από αυτήν υπό οποιαδήποτε μορφή, κυρίως από τη διάθεση-διαχείριση του τηλεοπτικού χρόνου και τη διαφήμιση υπόκεινται στους αναγκαίους περιορισμούς, όρους και προϋποθέσεις προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια στο χώρο της ενημέρωσης σε όλες τις εκφάνσεις της. Αυτοί οι περιορισμοί, οι όροι και οι προϋποθέσεις προβλέπονται στο υπό κρίση νομοσχέδιο.
Αφού λοιπόν οι ραδιοτηλεοπτικές συχνότητες είναι δημόσια περιουσία-δημόσιο αγαθό, για ό,τι προκύπτει από αυτές, π.χ. για τη διάθεση-διαχείριση του τηλεοπτικού χρόνου, τη διαφήμιση, η πολιτεία μπορεί και πρέπει να θέτει κανόνες. Αυτό πράτττει το υπό κρίση νομοσχέδιο.

Και το πράττει, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διάθεσης διαφημιστικού χρόνου, με τρόπο, που όλοι όσοι θέλουν, να μπορούν να συμμετέχουν στην αγορά της ιδιωτικής διαφήμισης και όχι μόνον οι γνωστοί εκλεκτοί, να μην αποκλείονται κάποιοι, να καταγράφονται όλες οι διαφημιστικές συναλλαγές και να αντιμετωπίζονται όλοι επί ίσοις όροις με διαφανή προσέγγιση σε όλα τα επίπεδα.
Το ίδιο ισχύει και για το μητρώο του περιφερειακού-επαρχιακού τύπου.

Πίσω από τους προσωπικούς, υβριστικούς και προσβλητικούς, χαρακτηρισμούς που εκτοξεύουν κάποια στελέχη της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ υποκρύπτεται η προσπάθεια να καλυφθεί η απέχθειά τους προς τη διαφάνεια.

Αυτό δεν είναι τυχαίο. Κύριοι της αντιπολίτευσης είσθε αλλεργικοί προς τη διαφάνεια και την ίση μεταχείριση, διότι στηριχθήκατε επί δεκαετίες σε ένα τέτοιο ραδιοτηλεοπτικό σύστημα, με χαρακτηριστικά την αδιαφάνεια, τη συναλλαγή και την άνιση μεταχείριση. Έχετε εθιστεί σ΄ αυτό και μόνον έτσι επιβιώνετε.

Είναι γνωστό, ότι τα φαινόμενα διαπλοκής και διαφθοράς στο χώρο των μ.μ.ε. και όχι μόνον οδήγησαν τη χώρα «στα βράχια». Σ΄ αυτό το πλαίσιο η ανίερη σχέση των διαφημιζομένων τραπεζών και μεγάλων επιχειρήσεων με τα μ.μ.ε. έπαιξε σημαντικό ρόλο, αποτελώντας μία από τις εκφάνσεις της διαπλοκής, όπως προκύπτει και από το πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση της νομιμότητας της δανειοδότησης των μ.μ.ε. και των κομμάτων από τις τράπεζες.

2) Η υιοθέτηση από την κυβέρνηση της τροπολογίας του ΚΚΕ, να θεωρείται η «αξιόλογη» καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων και των συνθηκών εργασίας, αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση είναι ανοιχτή σε ρεαλιστικές προτάσεις που έχουν κοινωνικό πρόσημο ότι υπάρχει δυνατότητα συγκλίσεων με όλες τις προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις, αρκεί οι προτεινόμενες λύσεις να κινούνται στη σφαίρα του εφικτού.

Παπαηλιού: “Τα ΜΜΕ πρέπει να λειτουργούν με διαφάνεια”
To Top