Το δικό μου Σχολείο

Πανελλαδικές 2022: Πως έγραψαν φέτος οι υποψήφιοι σε όλα τα επιστημονικά πεδία;

Σε ποια μαθήματα υπάρχει άνοδος και σε ποια πτώση σε σχέση με τις περσινές επιδόσεις;

Από τους υποψηφίους του 1ου Επιστημονικού πεδίου από 18 μέχρι 20, άριστα δηλαδή, έγραψε
στη Γλώσσα το 1,20%
στα αρχαία το 2,27%
στην Ιστορία το 15,56%
και στα Λατινικά το 17,96%
Σε σχέση με το 2021 είχαμε μείωση του ποσοστού των αριστούχων στα 3 από 4 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα
Πιο συγκεκριμένα
Το ποσοστό των αριστούχων στη Γλώσσα μειώθηκε κατά 0,26 % σε σχέση με πέρσι
Στα αρχαία μειώθηκε κατά 1,56%
στην ιστορία αυξήθηκε κατά 1,91%
ενώ στα λατινικά μειώθηκε κατά 9,59% σε σχέση με πέρσι που οι υποψήφιοι είχαν εξεταστεί στο μάθημα της κοινωνιολογίας.
κάτω από την βάση δηλαδή από 0 έως 10 έγραψε
το 16,85% στην Γλώσσα
το 37,20% στα Αρχαία
ενώ σχεδόν 1 στους 2 υποψήφιους έγραψε κάτω από την βάση στην ιστορία και τα λατινικά με τα ποσοστά να διαμορφώνονται σε 47,96% και 45,13% αντίστοιχα
Από τους υποψηφίους του 2ου Επιστημονικού Πεδίου από 18 μέχρι 20, άριστα δηλαδή, έγραψε
Στη γλώσσα το 0,92%
στη φυσική το 13,44%
στη χημεία το 12,44%
και στα μαθηματικά το 11,88%

Σε σχέση με το 2021 είχαμε μείωση του ποσοστού των αριστούχων στα 3 από 4 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα
Πιο συγκεκριμένα
Στη Γλώσσα το ποσοστό των αριστούχων μειώθηκε κατά 0,08% σε σχέση με πέρσι
Στη φυσική μειώθηκε κατά 3,54%
Στα μαθηματικά μειώθηκε κατά 7,13 %
Ενώ στη χημεία αυξήθηκε κατά 3,1%
κάτω από την βάση δηλαδή από 0 έως 10 έγραψε
το 8,70% στην γλώσσα
το 45,04%, δηλαδή σχεδόν οι μισοί, στην Φυσική
το 39,21% των υποψηφίων στη Χημεία
και το 34,99% στα Μαθηματικά
Από τους υποψηφίους του 3ου Επιστημονικού πεδίου από 18 μέχρι 20, άριστα δηλαδή, έγραψε το 2,19% στη γλώσσα
το 14,13% στη Φυσική
το 16,54% στη Χημεία
και το 14,57% στη Βιολογία
σε σχέση με το 2021 είχαμε μείωση του ποσοστού των αριστούχων στα 3 από 4 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα
Πιο συγκεκριμένα
Στη γλώσσα το ποσοστό των αριστούχων μειώθηκε κατά 0,16%
Στην φυσική μειώθηκε κατά 4,26%
Στη βιολογία μειώθηκε κατά 3,21%
Ενώ στη χημεία είχαμε αύξηση κατά 1,16% σε σχέση με πέρσι
κάτω από την βάση δηλαδή από 0 έως 10 έγραψε
το 9,04% στην Γλώσσα
το 49,84 % στην Φυσική δηλαδή σχεδόν οι μισοί υποψήφιοι
το 38,34% στη Χημεία
και το 30,74% στην Βιολογία
Από τους υποψηφίους του 4ου Επιστημονικού πεδίου από 18 μέχρι 20, άριστα δηλαδή, έγραψε
Το 0,19% στην Γλώσσα
Το 1,51% στα Μαθηματικά
Το 15,96 % στην Πληροφορική
Και Το 23,13% στην Οικονομία
σε σχέση με το 2021 είχαμε μείωση του ποσοστού των αριστούχων στα 3 από 4 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα
Πιο συγκεκριμένα
Στη γλώσσα το ποσοστό των αριστούχων αυξήθηκε κατά 0,02% σε σχέση με πέρσι
Μειώθηκε κατά 1,15% στα μαθηματικά
Στην πληροφορική μειώθηκε κατά 5,74%
Και Στην οικονομία μειώθηκε κατά 3,99 %
κάτω από την βάση δηλαδή από 0 έως 10 έγραψε
Το 26,49% στην γλώσσα
το 73,56% στα μαθηματικά δηλαδή σχεδόν 3 στους 4 υποψηφίους
το 39,84% στην πληροφορική
το 35,31 % στην οικονομία

To Top