Ψυχολογία

Παιδοψυχιατρικές υπηρεσίες σε όλη τη Μεσσηνία μέσω Κινητής Μονάδας-Εντάχθηκε το έργο στο ΠΕΠ Πελοποννήσου

Δύο πράξεις σχετικές με την ανάπτυξη υπηρεσιών υγείας, συνολικού προϋπολογισμού 259.251,57 ευρώ, εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014 – 2020 με σχετικές αποφάσεις του περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα.

Οι πράξεις, με δικαιούχο το Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας, αφορούν, α) ανάπτυξη υπηρεσιών ολοκληρωμένης κοινοτικής θεραπείας και υπηρεσιών νοσηλείας κατ’ οίκον, με δαπάνη 149.719,24 ευρώ και β) ανάπτυξη παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών, μέσω της ενίσχυσης Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας, με δαπάνη 109.532,33 ευρώ.

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Η παιδοψυχιατρική υπηρεσία του Κέντρου Ψυχικής Υγείας (ΚΨΥ) του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας θα απευθύνεται σε παιδιά και έφηβους με ψυχικές διαταραχές και ψυχοκοινωνικά προβλήματα, προκειμένου να αντιμετωπίζονται στο επίπεδο της κοινότητας σύμφωνα
με τις αρχές της κοινωνικής ψυχιατρικής και της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης.
Στόχος είναι :
1. Η έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση ψυχοκοινωνικών προβλημάτων
2. Η πρόληψη
3. Η ενημέρωση-ευαισθητοποίηση του γενικού και ειδικού πληθυσμού, όπως γονείς, εκπαιδευτικοί, επαγγελματίες υγείας κ.α
4. Η αποσυμφόρηση των βεβαρημένων παιδοψυχιατρικών τμημάτων γειτονικών νομών (Αρκαδία, Αχαϊα, Αττική)
Η υπηρεσία θα χρηματοδοτηθεί για 18 μήνες και θα καλύπτει τις περιοχές του Νομού Μεσσηνίας σε συνεργασία με τα Κέντρα Υγείας.
Εξυπηρετούμενος πληθυσμός θα είναι παιδιά και έφηβοι κάτοικοι του νομού και το οικογενειακό τους περιβάλλον.
Η υπηρεσία θα στεγάζεται στη Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας (Αντικάλαμος Μεσσηνίας) σε χώρους που θα παραχωρηθούν ειδικά για αυτό το σκοπό. Την επιστημονική ευθύνη λειτουργίας της νέας υπηρεσίας έχει το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Καλαμάτας. Για την κάλυψη
αναγκών μετακίνησης του προσωπικού που θα στελεχώσει την κινητή μονάδα θα γίνει μίσθωση ενός οχήματος. Τα άτομα που ωφελούνται από τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας υπολογίζονται σε 60.

Διαβάστε εδώ αναλυτική την: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ

Η πράξη αφορά στην ανάπτυξη υπηρεσιών Ολοκληρωμένης Κοινοτικής Θεραπείας και υπηρεσιών νοσηλείας κατ’ οίκον, μέσω της ενίσχυσης του Κέντρου Ψυχικής Υγείας του Γ.Ν.Μεσσηνίας με την ανάπτυξη ενός νέου κλιμακίου, το οποίο θα απευθύνεται σε άτομα με
ψυχικές διαταραχές, προκειμένου αυτές να αντιμετωπίζονται στο επίπεδο της κοινότητας, σύμφωνα με τις αρχές της κοινοτικής ψυχιατρικής.
Η διάρκεια χρηματοδότησης των υπηρεσιών θα είναι 18 μήνες. Η πράξη υλοποιείται στα πλαίσια της με αρ. πρ τ.Γ3α,β/Γ.Π.οικ.3839/16. 01.2018 έγκρισης σκοπιμότητας της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας και έχει ως σκοπό την πρόληψη, την έγκαιρη παρέμβαση για την αποφυγή της υποτροπής της νόσου και τη διασφάλιση της συνέχειας της ψυχιατρικής φροντίδας των ασθενών.
Τα προγράμματα ολοκληρωμένης κοινοτικής φροντίδας του άρθρου 6 του Ν.2716/1999 (ΦΕΚ 664Β/2001) δημιουργήθηκαν για να απαντήσουν στο έλλειμμα παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης ψυχικής υγείας και πρόληψης. Στόχος της λειτουργίας τους, επίσης, είναι η ανάπτυξη εξειδικευμένων υπηρεσιών κοινοτικής φροντίδας και κατ’οίκον φροντίδας των ψυχικά πασχόντων.

Βασικός στόχος των δράσεων είναι η αποφυγή των εισαγωγών και νοσηλειών των ατόμων με σοβαρές ψυχικές διαταραχές, μέσω της έγκαιρης παρέμβασης και της διασφάλισης της συνέχειας στη θεραπεία.
Αναλυτικότερα στόχοι της υπηρεσίας είναι :

– Διερεύνηση, έγκαιρη διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση ψυχικών διαταραχών σε αρχικά στάδια, προκειμένου να αποφεύγονται νοσηλείες και δευτερογενείς βλάβες
– Πρόληψη υποτροπών και κρίσεων μέσω σταθερής παρακολούθησης και δυνατότητα παρεμβάσεων στον τόπο κατοικίας
– Παρακολούθηση ασθενών σε συνεργασία με ψυχιατρικά τμήματα αμέσως μετά τη νοσηλεία προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της θεραπείας και η ψυχοκοινωνική αποκατάσταση
– Υποστήριξη, ενημέρωση, ενίσχυση οικογενειών-φροντιστών ατόμων με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες
– Δράσεις ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης τοπικών κοινοτήτων
– Αποσυμφόρηση ψυχιατρικών τμημάτων και ψυχιατρικών νοσοκομείων μέσω στενής συνεργασίας και περιορισμό επανεισαγωγών.

Η υπηρεσία θα καλύπτει τις περιοχές του Νομού Μεσσηνίας σε συνεργασία με τα Κέντρα Υγείας. Εξυπηρετούμενος πληθυσμός θα είναι οι ενήλικοι ασθενείς (ηλικίας 18 και άνω) κάτοικοι του νομού και το οικογενειακό τους περιβάλλον.
Η υπηρεσία θα στεγάζεται στη Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας (Αντικάλαμος Μεσσηνίας) σε χώρους που θα παραχωρηθούν ειδικά για
αυτό το σκοπό. Την επιστημονική ευθύνη λειτουργίας της νέας υπηρεσίας έχει το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Καλαμάτας. Οι ωφελούμενοι της υπηρεσίας υπολογίζονται σε 120 άτομα.

Διαβάστε εδώ αναλυτικά την: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2

Παιδοψυχιατρικές υπηρεσίες σε όλη τη Μεσσηνία μέσω Κινητής Μονάδας-Εντάχθηκε το έργο στο ΠΕΠ Πελοποννήσου
To Top