ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Π.Ο.ΑΣ.Υ.: Οχι μεταγωγές ψυχικά πασχόντων ασθενών με περιπολικά

Επιστολή προς τον Αρχηγό της ΕΛΑΣ Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο Τσουβάλα με θέμα τις μεταγωγές ψυχικά πασχόντων ατόμων και την συνδρομή από την Ελληνική Αστυνομία, απέστειλε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΝΑΦΕΡΕΙ

Προς: Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο ΤΣΟΥΒΑΛΑ
Κοιν.:1) Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ Νικόλαο ΤΟΣΚΑ
2) Προϊστάμενο Επιτελείου Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας
Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ
3) Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Μεσσηνίας
Θέμα: «Μεταγωγές ψυχικά πασχόντων ατόμων. Συνδρομή από την Ελληνική Αστυνομία»

Κύριε Αρχηγέ,

Με το υπ΄ αριθμ. 201/2/135 από 26/10/2017 επισυναπτόμενο έγγραφο της η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Μεσσηνίας, θέτει εκ’ νέου το θέμα της μεταγωγής ψυχικά πασχόντων ατόμων με περιπολικό όχημα και ότι αυτό συνεπάγεται για τις συνθήκες διασφάλισης αυτού του είδους των μεταγωγών.

Αφενός καταστρατηγείται κάθε έννοια της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, αφετέρου ο ασθενής-μεταγόμενος χαρακτηρίζεται και μετάγεται ως κρατούμενος, έστω και με τις προϋποθέσεις της προστατευτικής φύλαξης μέχρι οριστικής παραδόσεως του στις μονάδες ψυχικής υγείας.

Η εκτέλεση των εισαγγελικών παραγγελιών σε ακούσιους εγκλεισμούς, λόγω της ιδιαιτερότητας των συμβάντων και σε συνδυασμό με την ένστολη παρουσία αστυνομικών, θα πρέπει να συνοδεύεται και από κρατικούς λειτουργούς εξειδικευμένους με το αντικείμενο, προκειμένου να αποφεύγονται ενέργειες που εκθέτουν το σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας και εν γένει τους συναδέλφους μας, οι οποίοι δεν έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση και τις γνώσεις σε ένα θέμα αμιγώς ιατρικό-επιστημονικό.

Παρότι ο Ν.2071/1992 ορίζει ρητά τις συνθήκες υπό τις οποίες θα πρέπει να διενεργούνται αυτές οι μεταγωγές, συνδυαστικά με την έκδοση εισαγγελικών διατάξεων (Εισαγγελία Πρωτοδικείου Πατρών) και την σχετική με το θέμα ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, συνεχίζεται μια άνευ προηγουμένου παρερμηνεία της κείμενης νομοθεσίας και για τους λόγους αυτούς ζητούμε από εσάς την άμεση θεσμική σας παρέμβαση, ως προς την πιστή εφαρμογή των διατάξεων και αποφυγή των σκοπούμενων κατά περίπτωση δυνητικών ερμηνειών-εφαρμογών τους.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O Πρόεδρος                                                         Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                           ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Τι λέει ο Ν.2071/1992

Δικαιώματα νοσοκομειακού ασθενούς

Από το 1992 η Ελλάδα διαμόρφωσε το νομικό πλαίσιο (Ν.2071/ΦΕΚ 123/92 τ.α/άρθρο 47) που καθορίζει και προασπίζει τα δικαιώματα του νοσοκομειακού ασθενούς. Από τον Απρίλιο του 2006, τα δικαιώματα των νοσοκομειακών ασθενών κατοχυρώνονται με ενεργοποίηση του νόμου 2071/1992 (ΦΕΚ Α΄123), σε μια προσπάθεια προστασίας του πολίτη σε συνδυασμό με τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Άρθρο 47

1. Δικαίωμα προσέγγισης στις υπηρεσίες του κατάλληλου νοσοκομείου
Ο ασθενής έχει το δικαίωμα προσεγγίσεως στις υπηρεσίες του νοσοκομείου, τις πλέον κατάλληλες για τη φύση της ασθένειάς του.
2. Δικαίωμα παροχής φροντίδας με σεβασμό της αξιοπρέπειας
Ο ασθενής έχει το δικαίωμα της παροχής φροντίδας σε αυτόν, με τον οφειλόμενο σεβασμό στην αξιοπρέπειά του. Αυτή η φροντίδα περιλαμβάνει όχι μόνο την άσκηση της ιατρικής και της νοσηλευτικής αλλά και τις παραϊατρικές υπηρεσίες, την κατάλληλη διαμονή, την κατάλληλη μεταχείριση και την αποτελεσματική διοικητική και τεχνική εξυπηρέτηση.
3. Δικαίωμα συγκατάθεσης ή άρνησης
Ο ασθενής έχει δικαίωμα να συγκατατεθεί ή να αρνηθεί κάθε διαγνωστική ή θεραπευτική πράξη που πρόκειται να διενεργηθεί σε αυτόν. Σε περίπτωση ασθενούς με μερική ή πλήρη διανοητική ανικανότητα, η άσκηση αυτού του δικαιώματος, γίνεται από το πρόσωπο που κατά νόμο ενεργεί για λογαριασμό του.
4. Δικαίωμα ενημέρωσης για την κατάστασή του και συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων
Ο ασθενής δικαιούται να ζητήσει να πληροφορηθεί ό,τι αφορά στην κατάστασή του. Το συμφέρον του ασθενούς είναι καθοριστικό και εξαρτάται από την πληρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που του δίνονται. Η πληροφόρηση του ασθενούς πρέπει να του επιτρέπει να σχηματίσει πλήρη εικόνα των ιατρικών, κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων της καταστάσεώς του και να λαμβάνει αποφάσεις ο ίδιος ή να μετέχει στη λήψη αποφάσεων που είναι δυνατόν να προδικάσουν τη μετέπειτα ζωή του.
5. Δικαίωμα πλήρους εκ των προτέρων ενημέρωσης για τους κινδύνους ασύνηθων ή πειραματικών πράξεων και ανάκλησης συγκατάθεσης
Ο ασθενής ή ο εκπρόσωπός του –σε περίπτωση εφαρμογής της παρ.3- έχει το δικαίωμα να πληροφορηθεί πλήρως και εκ των προτέρων για τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιαστούν ή να προκύψουν εξαιτίας εφαρμογής σε αυτόν ασύνηθων ή πειραματικών διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων. Η εφαρμογή των πράξεων αυτών στον ασθενή, λαμβάνει χώρα μόνο ύστερα από συγκεκριμένη συγκατάθεση του ίδιου. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί από τον ασθενή ανά πάσα στιγμή. Ο ασθενής πρέπει να αισθάνεται τελείως ελεύθερος στην απόφασή του, να δεχθεί ή να απορρίψει κάθε συνεργασία του με σκοπό την έρευνα ή την εκπαίδευση. Η συγκατάθεσή του για τυχόν συμμετοχή του, είναι δικαίωμά του και μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.
6. Δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής ζωής και διαφύλαξης του απορρήτου
Ο ασθενής έχει δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής του ζωής, στο μέτρο που αυτό είναι δυνατόν. Ο απόρρητος χαρακτήρας των πληροφοριών και των εγγράφων που τον αφορούν, του φακέλου των ιατρικών σημειώσεων και εξετάσεων, πρέπει να είναι εγγυημένος.
7. Δικαίωμα σεβασμού και αναγνώρισης θρησκευτικών και ιδεολογικών πεποιθήσεων
Ο ασθενής έχει το δικαίωμα του σεβασμού και της αναγνωρίσεως των θρησκευτικών και ιδεολογικών του πεποιθήσεων.
8. Δικαίωμα κατάθεσης διαμαρτυρίας και ενστάσεως και γνώσης των επ᾽ αυτών ενεργειών και αποτελεσμάτων
Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να παρουσιάσει ή να καταθέσει αρμοδίως διαμαρτυρίες ή ενστάσεις και να λάβει γνώση των επ’ αυτών ενεργειών και αποτελεσμάτων.

Π.Ο.ΑΣ.Υ.: Οχι μεταγωγές ψυχικά πασχόντων ασθενών με περιπολικά
To Top