Υγεία

Ουρολογική Κλινική Νοσοκομείου Καλαμάτας: 2.131 νοσηλεύτηκαν -2.166 εξετάστηκαν το 2017

Την ψήφο εμπιστοσύνης των ασθενών έχει κερδίσει η Ουρολογική κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας και αυτό αποδεικνύεται από τον αριθμό των ασθενών που εξετάσθηκαν και νοσηλεύτηκαν το 2017.

Έτσι επιχειρούμε σήμερα να κάνουμε μια “ακτινογραφία” της Ουρολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Καλαμάτας. Το 2017 νοσηλεύτηκαν 2.131 ασθενείς, με μέσο όρο παραμονής στην Κλινική ούτε 2 ημέρες.

Έγιναν 511 χειρουργικές επεμβάσεις από τις οποίες οι 152 ήταν μεγάλες και 9 ιδιαίτερα βαριές (σοβαρά περιστατικά).

Την ίδια χρονιά στα εξωτερικά ιατρεία 2.166 ασθενείς εξετάσθηκαν.  Ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός της Ουρολογικής Κλινικής εμπλουτίζεται συνεχώς και εκσυγχρονίζεται, ενώ εφαρμόζονται όλες οι νεότερες αναίμακτες και ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές.

Αναλυτικά:

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ

Η στελέχωση της Ιατρικής Υπηρεσίας της Ουρολογικής Κλινικής σήμερα έχει ως εξής:
1) Συντονιστής Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής: Κωνσταντίνος Σκρεπέτης

2) Διευθυντής ΕΣΥ, Ουρολόγος: Παναγιώτης Θανασάς

3) Επιμελητής Α: Ιωάννης Ευθυμίου

4) Επιμελητής Α: Ζαχαρίας Χουσιανίτης

Δυναμικότητα νοσηλευτικού προσωπικού: 8 άτομα (μία προϊσταμένη, μία υπεύθυνη τμήματος, 5 νοσηλεύτριες, μία βοηθός θαλάμου).

Μία νοσηλεύτρια εξειδικευμένη και μία βοηθός θαλάμου στην αίθουσα κυστεοσκοπήσεων και ουροδυναμικής μελέτης και μία νοσηλεύτρια στο τακτικό εξωτερικό ιατρείο και ειδικό ουρολογικό ιατρείο.

Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία το 2017 νοσηλεύτηκαν 2.131 ασθενείς με μέσο όρο νοσηλείας κάτι λιγότερο από 2 ημέρες.  Συγκεκριμένα:

Αριθμός εισαχθέντων ασθενών: 2.131

Ημέρες νοσηλείας: 4175

Ποσοστιαία κάλυψη κλινών: 114.38%

Μέσος όρος νοσηλείας: 1.93 ημέρες

Συνολικός αριθμός χειρουργικών επεμβάσεων: 511

105 μικρές, 225 μεσαίες, 152 μεγάλες και 9 βαριές.

Δύο χειρουργικές ημέρες την εβδομάδα στο χώρο του Χειρουργείου.

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Η χειρουργική άσηπτη αίθουσα στελεχώνεται με σύγχρονο πλήρη ουρολογικό πύργο και με ακτινοσκοπικό μηχάνημα τύπου C-ARM. Εκτελούνται επεμβάσεις μεγάλης βαρύτητας, όπως ριζικές προστατεκτομές, κυστεκτομές, νεφρεκτομές, επεμβάσεις ακράτειας ούρων ΤVT και TVT-O, πλαστική αποκατάσταση κυστεοκήλης και οι πλέον σύγχρονες ενδοουρολογικές επεμβάσεις, όπως άκαμπτη και εύκαμπτη ουρητηροσκόπηση, λέιζερ ουρητηρολιθοθρυψία, ενδοουρολογική αφαίρεση όγκων διαδερμικές νεφρολιθοθρυψίες και νεφροστομίες κλπ.

Επίσης TURIS προστατεκτομές με διπολική διαθερμία, εξάχνωση και αφαίρεση του προστατικού αδενώματος, διουρηθρική οφαίρεση όγκων κύστεως και οπτικές ουρηθροτομές.

Τα τελευταία χρόνια κατέστη δυνατή η μετεκπαίδευση των μόνιμων στελεχών του τμήματος σε τομείς αιχμής της σύγχρονης ουρολογίας, όπως στην Ενδοουρολογία, Ουροδυναμική Ουρολογία και επεμβάσεις μεγάλης βαρύτητας, με αποτέλεσμα να παρέχεται υψηλό επιστημονικό επίπεδο.

Το ιατρικό προσωπικό της Ουρολογικής κλινικής είναι απόλυτα εξοικειωμένο σε όλες τις νεότερες διαγνωστικές και θεραπευτικές τεχνικές που απαιτεί η σύγχρονη Ουρολογία, αναίμακτες και ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές (minimal invasive surgery).
Σήμερα διαθέτει όλο τον κατάλληλο ιατροτεχνικό εξοπλισμό, ο οποίος σημειωτέον εμπλουτίζεται και συνεχώς εκσυγχρονίζεται, διαθέτει σύγχρονο ενδοσκοπικό πύργο FHD, οθόνη LED, 3CCD κάμερα και δύο εύκαμπτα ουρητηροσκόπια: Olympus URF5 & Wolf Cobra 2 channel, μία συσκευή ενδοσωματικής λιθοθρυψίας υπερήχων, μία συσκευή αυτόματης έγχυσης υγρών (Traxer EndoFlow) για τις ενδοουρολογικές επεμβάσεις καθώς και ένα εύκαμπτο κυστεοσκόπιο.
Εφαρμόζει όλες τις σύγχρονες θεραπευτικές– χειρουργικές τεχνικές, όπως ενδοσωματική λιθοθρυψία με βαλλιστικό λιθοθρύπτη, HoLmium laser και ηλεκτροϋδραυλικά κύματα για λίθους νεφρικής πυέλου, ουρητήρα και ουροδόχου κύστεως.

Εξωτερικά Ιατρεία:2.166 ασθενείς εξετάσθηκαν

Αριθμός εξετασμένων ασθενών στα πρωινά τακτικά ιατρεία 2.136 ασθενείς και 30 ασθενείς στα απογευματινά ιατρεία.

Εξωτερικό Τακτικό Ουρολογικό Ιατρείο με λειτουργία Ειδικών Ιατρείων:

Ιατρείο Προστάτου

Από τον Ιανουάριο του 2009 κάθε Τρίτη 9 – 12 πμ. λειτουργεί Ειδικό Ιατρείο Προστάτου

Στο ιατρείο πραγματοποιείται πλήρης κλινικοεργαστηριακή διερεύνηση του ασθενούς, απεικονιστικός έλεγχος, ουροροομέτρηση, ουροδυναμική μελέτη και διενέργεια διακοιλιακού και διορθικού υπερηχογραφήματος και λήψη κατευθυνόμενων βιοψιών προστάτου.

Ιατρείο Ακράτειας Ούρων

Από τον Ιανουάριο του 2009 κάθε Τετάρτη 9 – 12 πμ. λειτουργεί Ειδικό Ιατρείο Ακράτειας Ούρων.

Στο ιατρείο πραγματοποιείται πλήρης κλινικοεργαστηριακή διερεύνηση των ασθενών, απεικονιστικός έλεγχος (υπερηχογράφημα, κυστεοουρηθρογραφία), ουρομέτρηση, ουροδυναμική μελέτη και ουρηθροκυστεοσκόπηση.

Λοιπά στοιχεία εξωτερικών ασθενών:

Τμήμα Ενδοσκοπήσεων

Διαθέτει όλη τη σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή και εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό, κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή πραγματοποιούνται διαγνωστικές και θεραπευτικές ενδοουρολογικές παρεμβάσεις, υπερηχογράφημα (διακοιλιακό και διορθικό) με λήψη κατευθυνόμενων βιοψιών προστάτου και πλήρης ουροδυναμική μελέτη.
Αναβάθμιση του συστήματος ουροδυναμικής μελέτης με την προμήθεια νέου ουροδυναμικού μηχανήματος.

Ουρολογικές Παρεμβάσεις-επεμβάσεις

Κυστεοσκοπήσεις: 553
Τοποθέτηση-αλλαγή αυτοσυγκρατούμενων ουρητηρικών καθετήρων (pig tails): 72
Αφαιρεση pig tail: 59
Αλλαγη νεφροστομιας: 23

Ηλεκτροπηξία όγκων ουροδόχου κύστεως: 12

Τοποθέτηση υπερηβικών καθετήρων: 2

Τοποθέτηση προστατικού Stent: 2
Περιτομη-Διατομη βραχεως χαλινου: 27

Διακοιλιακό υπερηχογράφημα: 370

Διορθικό υπερηχογράφημα: 110

Κατευθυνόμενες βιοψίες προστάτη: 102

Ουροροομετρήσεις: 330

Ουροδυναμική μελέτη: 58

Ουρολογική Κλινική Νοσοκομείου Καλαμάτας: 2.131 νοσηλεύτηκαν -2.166 εξετάστηκαν το 2017
To Top