ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ορκωτοί ελεγκτές στον Δήμο Καλαμάτας για τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας 2014-2015

“ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2014-2015” ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ 2ΗΜΕΡΟ ΕΛΕΓΧΟ

“Έλεγχο πραγματοποίησαν στο Δήμο Καλαμάτας στελέχη από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», καθώς και ορκωτοί ελεγκτές. Το αντικείμενο του ελέγχου ήταν η Πράξη: «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα 2014-2015».

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, οι ελεγκτές συναντήθηκαν με το Δήμαρχο και στη συζήτηση που ακολούθησε, αναφέρθηκε ότι ο Δήμος και οι Υπηρεσίες του ήσαν απολύτως εντάξει, όπως αποδείχθηκε κατά τη διαδικασία του διήμερου ελέγχου”.

Ορκωτοί ελεγκτές στον Δήμο Καλαμάτας για τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας 2014-2015
To Top