ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ωράριο για το κοινό στην Πολεοδομία Καλαμάτας

Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Δήμου Καλαμάτας Βασίλειος Τζαμουράνης καθόρισε τις ώρες εισόδου του κοινού στη Διεύθυνση Πολεοδομίας ως ακολούθως:

• Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης (Πρωτόκολλο και Διεκπεραίωση): 7:30 έως 14.30

• Λοιπά Γραφεία – Τμήματα: 10:00 έως 14:00.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση του Δήμου Καλαμάτας, η ανωτέρω ρύθμιση πραγματοποιήθηκε προκειμένου να εξασφαλισθεί η αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και η καλύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων με αυτήν μηχανικών και πολιτών.

Ωράριο για το κοινό στην Πολεοδομία Καλαμάτας
To Top