ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ομόφωνη απόφαση για τα στραγγίδια στη Μαραθόλακκα μετά από παρέμβαση Μάκαρη-Αντωνόπουλου

Τι αναφέρει ο επικεφαλής της παράταξης “Ανοιχτός Δήμος-Ενεργοί Πολίτες”, Μανώλης Μάκαρης

Με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας δρομολογήθηκε η άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος των στραγγιδίων.

Το συγκεκριμένο θέμα αναδείξαμε δύο δημοτικές παρατάξεις (Ανοιχτός Δήμος-Ενεργοί Πολίτες και η Ανεξάρτητη Συμμαχία Πολιτών) και έτυχε της ομόφωνης στήριξης όλων των δημοτικών παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας.

Μετά τις τελευταίες βροχοπτώσεις παρατηρείται μεγάλη ροή στραγγισμάτων δεκάδων κυβικών μέτρων που απορρέουν από την ανάντη χωματερή και τη διαχείριση του χώρου της Μαραθόλακκας, εντός της ζώνης Natura στον ποταμό Νέδοντα (Natura 2000 -FARAGI NEDONΑ PETALON – CHANI GR2550001).

Γενικώς και με βάση τα βιβλιογραφικά δεδομένα- τα στραγγίδια που προέρχονται από τους χώρους διαχείρισης απορριμμάτων είναι δυνητικώς τοξικά (οργανικές ενώσεις, νιτρικά, θειικά, βαρέα μέταλλα κα). Σύμφωνα δε με πειραματικά δεδομένα τα στραγγίδια αυτά είναι τοξικά για φυτικούς οργανισμούς αλλά και σε πειραματόζωα ενώ είναι δυνητικώς επικίνδυνα και για τον άνθρωπο σύμφωνα με επιδημιολογικές μελέτες.

Το ΔΣ αναγνωρίζοντας ομόφωνα την αναγκαιότητα λήψης μέτρων κατέληξε λοιπόν στην ακόλουθη απόφαση:

1. Να γίνει δειγματοληψία των στραγγιδίων από την συγκεκριμένη περιοχή και πλήρης εργαστηριακή ανάλυση αυτών.

2. Να πραγματοποιηθούν όλα τα αναγκαία έργα κατόπιν σχετικής εισήγησης της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου για την συλλογή των στραγγιδίων και την διακοπή της παρατηρούμενης ρύπανσης.

Όλα αυτά μπορούν να γίνουν ταχύτατα αφού η Καλαμάτα παραμένει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας όσον αφορά στη διαχείριση των απορριμμάτων.

Η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχει προκαλέσει η περιβαλλοντικά επιζήμια διαχείριση των απορριμμάτων στην Μαραθόλακκα. Η πλήρης και ουσιαστική απορρύπανση είναι ο μεγάλος στόχος που θα πρέπει να υλοποιήσει ο Δήμος Καλαμάτας και σε αυτό θα πρέπει όλες οι δημοτικές παρατάξεις να συμβάλλουν”.

Είχε προηγηθεί η κοινή εισήγηση των Μάκαρη-Αντωνόπουλου για την δραματική κατάσταση στη Μαραθόλακκα με την αυξημένη ροή στραγγιδίων μετά τις συνεχείς βροχοπτώσεις τις τελευταίες μέρες, που βρήκε σύμφωνες και τις υπόλοιπες παρατάξεις και τη δημοτική Αρχή, προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα έργα ώστε να σταματήσει η ροή των στραγγιδίων και να γίνει και χημική τους ανάλυση, με τον Δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο να δηλώνει ότι ήδη ο Δήμος έχει απευθυνθεί στην Περιφέρεια ώστε να παρέμβει με όσα είναι αναγκαία να γίνουν.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Διαχείριση στραγγισμάτων Μαραθόλακκας Ταϋγέτου λόγω διασποράς και διάχυσης ρύπων
εντός ζώνης Natura 2000 FARAGI NEDONΑ PETALON – CHANI GR2550001, μετά και τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών με τη φόρτιση του πεδίου και τις αστοχίες που παρατηρήθηκαν στα πρανή των συσσωρευμένων απορριμμάτων που έχουν υποστεί εκτεταμένες καθιζήσεις.

Εισήγηση
Κύριε δήμαρχε και αγαπητοί συνάδελφοι, ένα πολύ σοβαρό περιβαλλοντικό ζήτημα έχει επανέλθει ιδιαίτερα επιτακτικό στην απόληξη της Μαραθόλακκας Ταϋγέτου. Εντός του παράπλευρου υδατορέματος παρατηρήθηκε ιδιαίτερα μεγάλη ροή από δεκάδες κυβικά μέτρα από στραγγίσματα που απορρέουν από την ανάντη χωματερή και τη διαχείριση του χώρου, εντός της ζώνης Natura στον ποταμό Νέδοντα.

Στις συνημμένες φωτογραφίες και οπτικό υλικό που καταγράψαμε στις 11, 12 και 13 Δεκεμβρίου του 2020 και μέχρι σήμερα που συζητάμε δεκάδες κυβικά σε ημερήσια βάση αποδεικνύεται και με γυμνό οφθαλμό ότι καταλήγουν στον Νέδοντα και στο υπεδάφιο υδρογεωλογικό πεδίο της Καλαμάτας που είναι ήδη σε καθεστώς προστασίας. Στη συνέχεια καταλήγουν στα ύδατα άντλησης και τις πηγές που υδρεύεται και αρδεύεται ο δήμος μας.
Σε δείγματα που λήφθηκαν εμφανίζεται ιδιαίτερα επιβαρυμένο ρυπαντικό φορτίο.

To Top