ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οικονομική Επιτροπή και Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Καλαμάτας: Τα μέλη που εξελέγησαν

Το νέο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας κατά τη χθεσινή πρώτη συνεδρίασή του προχώρησε στη διαδικασία εκλογής 6 μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εκ των οποίων 2 προέρχονται από την παράταξη του Δημάρχου και τα υπόλοιπα 4 μέλη ανά ένα από τις παρατάξεις «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ», «ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΔΗΜΟΣ», «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ» και «ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΔΥΝΑΜΗ».
Ύστερα από μυστική ψηφοφορία που διεξήχθη, εξελέγησαν:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τακτικά Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

Από την παράταξη του Δημάρχου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» οι Δημήτρης Πολίτης και Σαράντος Μαρινάκης
Από την παράταξη «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ» ο Βασίλης Κοσμόπουλος
Από την παράταξη «ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΔΗΜΟΣ» ο Βασίλης Τζαμουράνης
Από την παράταξη «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ» ο Ιωάννης Ζαφειρόπουλος
Από την παράταξη «ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΔΥΝΑΜΗ» η Ελένη Αλειφέρη – Καραθανάση

Αναπληρωματικά Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

Από την παράταξη του Δημάρχου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» οι Παντελής Δρούγας, Δημήτριος Μαστραγγελόπουλος και Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος
Από την παράταξη «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ» ο Ιωάννης Χριστόπουλος
Από την παράταξη «ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΔΗΜΟΣ» οι Γεώργιος Σωφρονάς και Μαρία Μαλαπάνη
Από την παράταξη «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ» ο Παύλος Κλάδης
Από την παράταξη «ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΔΥΝΑΜΗ» ο Αναστάσιος Αγγελής.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Τακτικά Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής:

Από την παράταξη του Δημάρχου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» οι Σαράντος Μαρινάκης και Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος
Από την παράταξη «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ» ο Δημήτρης Φαββατάς
Από την παράταξη «ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΔΗΜΟΣ» ο Ανδρέας Καραγιάννης
Από την παράταξη «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ» ο Λεωνίδας Λιάππας
Από την παράταξη «ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΔΥΝΑΜΗ» η Μαρία Μπαρούνη

Αναπληρωματικά Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Από την παράταξη του Δημάρχου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» οι Παναγιώτης Βασιλόπουλος, Δημήτριος Πολίτης και Παντελής Δρούγας
Από την παράταξη «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ» ο Βασίλης Κανάκης
Από την παράταξη «ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΔΗΜΟΣ» ο Παναγιώτης Χειλάς
Από την παράταξη «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ» η Ελένη Γκλεγκλέ
Από την παράταξη «ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΔΥΝΑΜΗ» ο Αναστάσιος Σκοπετέας.

Οικονομική Επιτροπή και Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Καλαμάτας: Τα μέλη που εξελέγησαν
To Top