ΚΟΙΝΩΝΙΑ

“Oδύσσεια” για την παράδοση 20 νέων ασθενοφόρων στα Κ.Υ. της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Από τον Μάιο του 2019 έχει εγκριθεί η αγορά των 20 ασθενοφόρων κόστους 1.612.000 ευρώ-Τον Ιούλιο του 2021 υπογράφηκε η σύμβαση με τον ανάδοχο -Τελευταία παράταση έως της 29 Σεπτεμβρίου 2022 για “λόγους ανωτέρας βίας” 

Στη δημοσιότητα δίνει η Περιφέρεια έγγραφα με τις συνεχείς παρατάσεις για παράδοση των ασθενοφόρων που ζητά από το 2021 η ανάδοχος εταιρεία. Ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας επισημαίνει οτι ““Η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει επιτελέσει το καθήκον της μέχρι το σημείο που είχε αρμοδιότητα”, αναφερόμενος στην καθυστέρηση που παρατηρείται στην προμήθεια ασθενοφόρων και βιοϊατρικού εξοπλισμού, στο πλαίσιο σχετικών προσκλήσεων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Πιο κάτω μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα της 6ης ΥΠΕ προς την ΕΥΔΕΠ Πελοποννήσου, η οποία ζήτησε ενημέρωση για την αιτία των εν λόγω καθυστερήσεων:

(Α)

–  ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

(Β)

–  ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ (Β)

(Γ)

– ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

“Oδύσσεια” για την παράδοση 20 νέων ασθενοφόρων στα Κ.Υ. της Περιφέρειας Πελοποννήσου
To Top