ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΑΕΔ: 1.000 άτομα στις Μητροπόλεις από το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 36.500 ΑΝΕΡΓΟΙ ΘΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΟΥΝ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ-ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ 8 ΜΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΩΣ 546 ΕΥΡΩ-ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τα Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας. Από τα προγράμματα αναμένεται να ωφεληθούν 36.500 άνεργοι , 1000 εκ των οποίων θα προσληφθούν σε Μητροπόλεις. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η αξιολόγηση θα γίνει από τον ΟΑΕΔ μέσα στον Ιούνιο και στο τέλος του ίδιου μήνα, όσοι επιλεγούν θα βρεθούν στις θέσεις τους.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος επεσήμανε ότι οι προσλήψεις αφορούν σε Δήμους, κυρίως σε Κοινωφελείς Οργανισμούς, σε άλλα Νομικά Πρόσωπα του Δημοσίου, ενώ ένας ορισμένος αριθμός (περίπου 1.000 άτομα σε όλη την Ελλάδα) θα συνδράμει και στο κοινωνικό έργο των Μητροπόλεων. Οι συμβάσεις θα έχουν διάρκεια 8 μήνες, με μηνιαίες αποδοχές έως 546 ευρώ (21,90 ευρώ ημερησίως).

Μοριοδότηση

Η επιλογή των ανέργων θα είναι με μοριοδότηση από τα εξής κριτήρια:

-Συνεχόμενη ανεργία (60 μόρια για 60 μήνες ανώτατο όριο και 120 μόρια για ανέργους μονογονεϊκών οικογενειών).
-Συνεχόμενη εγγεγραμμένη ανεργία συζύγου (1 μόριο ανά μήνα)
-Αναπηρία ανέργου 50% (15 μόρια)
-Ηλικία ανέργου 18 έως 29 ετών (15 μόρια)
-Ηλικία ανέργου 30 έως 44 ετών (25 μόρια)
-Ηλικία ανέργου 45 έως 54 ετών (35 μόρια)
-Ηλικία ανέργου 55 ετών και άνω (45 μόρια)
-Ανήλικα τέκνα (10 μόρια για κάθε ανήλικο)
-Γονέας προστατευόμενων τέκνων με αναπηρία 67% και άνω (10 μόρια)
-Δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος (35 μόρια)
-Ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε προγράμματα περιόδου 2014 και 2020 ( 20 μόρια)
-Εντοπιότητα (20 μόρια)

2. Βάσει εισοδήματος
Οι άνεργοι που θα κάνουν αιτήσεις μοριοδοτούνται και με βάση το ετήσιο εισόδημα του 2018, ατομικό ή οικογενειακό ως εξής:

-Με ατομικό εισόδημα έως 3.500 ευρώ και οικογενειακό έως 7.000 ευρώ παίρνουν 30 μόρια.
-Με ατομικό εισόδημα από 3.501 ευρώ έως 5.000 ευρώ και με οικογενειακό από 7.001 έως 100.000 ευρώ παίρνουν 25 μόρια
-Με ατομικό εισόδημα από 5.001 έως 8000 ευρώ και με οικογενειακό από 10.001 έως 16.000 ευρώ παίρνουν 20 μόρια.
-Με ατομικό εισόδημα από 8.001 έως 12.000 ευρώ και με οικογενειακό από 16.001 έως 26.000 ευρώ παίρνουν 10 μόρια.

Όσοι έχουν ατομικό εισόδημα άνω των 12.000 ευρώ και οικογενειακό άνω των 26.000 ευρώ δεν θα λάβουν μοριοδότηση. Οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ μπορούν να υποβάλουν αίτηση για έναν έως τρεις φορείς τη επιλογής τους και για και μόνο ειδικότητα.

Οι συμβάσεις και η αμοιβή
Οι συμβάσεις απασχολουμένων θα είναι 8 μηνών με τον βασικό μισθό των 650 ευρώ μικτά (546 ευρώ προ φόρου).

Οι ειδικότητες
Οι προσλήψεις θα είναι στους ακόλουθους τομείς:

-Αναβάθμιση υπηρεσιών προς τους πολίτες από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (συντήρηση δημοτικών υποδομών, -λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών με έμφαση στην προώθηση της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής, καθαριότητα).
-Υποστήριξη και βελτίωση των υπηρεσιών της εκπαίδευσης.
-Βελτίωση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας της Δημόσιας Διοίκησης προς τους πολίτες που βρίσκονται σε ανάγκη.
-Υπηρεσίες διαμόρφωσης /συντήρησης πρασίνου.
-Πρόληψη φυσικών καταστροφών.
-Πρώτες βοήθειες.
-Δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας.
-Εργασίες κατασκευαστικού κλάδου.

ΟΑΕΔ: 1.000 άτομα στις Μητροπόλεις από το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας
To Top