Υγεία

Νοσοκομείο Κυπαρισσίας: Παρέλαβε μηχανήματα για το τμήμα Αιμοδοσίας δωρεά από την Περιφέρεια

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Η Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας παρέλαβε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου δωρεά που αφορά δύο φυγόκεντρους ROTOFIX 32Α ,28 θέσεων οι οποίοι τοποθετήθηκαν και εξυπηρετούν τις ανάγκες των τμημάτων της αιμοδοσίας και του μικροβιολογικού εργαστηρίου της μονάδας μας.

Τα μηχανήματα αυτά θα συμβάλουν και θα συμπληρώσουν τις προσπάθειες θωράκισης της μονάδας μας με ιατρικά μηχανήματα για την αντιμετώπιση των αναγκών υγείας των ασθενών και πολιτών της περιοχής ευθύνης της Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας.

Ευχαριστούμε την Περιφέρεια Πελοποννήσου και ιδιαίτερα τον Περιφερειάρχη κ.Νικα Παναγιώτη για την άμεση ανταπόκριση και την συνεχή και έμπρακτη προσφορά του στην αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικου εξοπλισμού της Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας.

Νοσοκομείο Κυπαρισσίας: Παρέλαβε μηχανήματα για το τμήμα Αιμοδοσίας δωρεά από την Περιφέρεια
To Top