ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέος ΚΟΚ: Ποιες αλλαγές έρχονται

Τα πάνω κάτω έρχονται στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας καθώς το υπουργείο Υποδομών σχεδιάζει αλλαγές όσον αφορά τον τρόπο εξέτασης για την άδεια διπλώματος, πρόστιμα μικρότερα ή μηδενικά για κάποιες παραβάσεις αλλά αυστηρότερες πειθαρχικές ποινές, νέο πλαίσιο για την εμπορία μεταχειρισμένων οχημάτων στην Ελλάδα, αλλαγές στον κανονισμό των αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, αλλά και πλαίσιο για τα οχήματα τουριστικών γραφείων για μεταφορά επιβατών.

Πρόκειται για μερικές από τις προβλέψεις του σχεδίου νόμου για τις μεταφορές που παρουσίασε χθες ο υπουργός Υποδομών Χρήστος Σπίρτζης, ο οποίος ανακοίνωσε πως θα ακολουθήσει ένα δεύτερο σχέδιο νόμου που θα εξετάζει όλο το πλέγμα των διαδικασιών για τις άδειες οδήγησης, τις εξετάσεις των υποψήφιων οδηγών κ.λπ.

Ο νέος νόμος ταξινομεί τις παραβάσεις του ΚΟΚ σε τρεις κατηγορίες: στις χαμηλής, μεσαίας και υψηλής επικινδυνότητας. Η διαβάθμιση θα γίνει μετά από εισήγηση της επιτροπής Οδικής Ασφάλειας. Προβλέπονται επίσης και δύο πρόσθετες κατηγορίες: της πολύ υψηλής συχνότητας και τις αντικοινωνικής συμπεριφοράς.

Το υπουργείο προβλέπει ενιαίο πρόστιμο για όλους και προσαύξηση μέχρι το τριπλάσιο μέσω Υπουργείου Οικονομικών ανάλογα με το εισόδημα, όπως ισχύει και σε χώρες του εξωτερικού.

Ταυτόχρονα προτείνεται η οριζόντια μείωση 40% για όλα τα πρόστιμα, με εξαίρεση τις παραβάσεις που συνδέονται με την κατανάλωση αλκοόλ, τον ερυθρό σηματοδότη, καθώς και τις παραβάσεις των διατάξεων με τις οποίες ορίζεται ο τρόπος προσπέρασης οχημάτων.

ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΟΙ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

Προβλέπεται απευθείας αφαίρεση πινακίδων και άδειας οδήγησης για 60 ημέρες στις περιπτώσεις χρήσης κινητού τηλεφώνου χωρίς τη χρήση ακουστικών ή χωρίς την τοποθέτηση κινητού σε ειδική θέση για ανοιχτή ακρόαση, παρεμπόδισης ραμπών διάβασης Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) ή στάθμευσης σε αποκλειστικές ή γενικές θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ, χρήσης της λωρίδας εκτάκτου ανάγκης (Λ.Ε.Α.), για παραβίαση των διατάξεων για τη χρήση ζώνης ασφαλείας ή προστατευτικού κράνους, τις διατάξεις για τη χρήση ειδικών μέσων συγκράτησης και προστασίας κατά τη μεταφορά παιδιών.
Επίσης για φορτηγά που προσπερνούν μέσω της δεξιάς λωρίδας προβλέπεται αφαίρεση οδήγησης για 30 ημέρες.

ΤΕΛΟΣ ΟΙ “ΓΟΥΡΟΥΝΕΣ” ΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ

Με το σχέδιο νόμου απαγορεύεται η κυκλοφορία των τετράτροχων μοτοσικλετών («γουρούνες») και άλλων οχημάτων υπαίθριων δραστηριοτήτων σε ασφαλτοστρωμένους δρόμους. Ταυτόχρονα γίνεται πιο αυστηρό, με την απαίτηση για κατάθεση σειράς στοιχείων του οχήματος, το πλαίσιο διακίνησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Προβλέπονται, επίσης, ρυθμίσεις για την κυκλοφορία ποδηλάτων, ενώ αυστηροποιούνται τα κριτήρια για οδηγούς σχολικών λεωφορείων. Τέλος, οδηγοί που έχουν συμπληρώσει τα 75 έτη θα υποχρεώνονται, ανά πενταετία, σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς και δεν θα χρειάζονται μόνο οι ιατρικές βεβαιώσεις όπως σήμερα.

Όριο ταχύτητας στα 150 χλμ

Επίσης, ο νέος νόμος δίνει την δυνατότητα αύξησης του ορίου ταχύτητας από τα 130 χιλιόμετρα στα 150 χιλιόμετρα μετά από μελέτη και έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Απαγορεύσεις τίθενται για τις τετράτροχες μοτοσυκλέτες (γουρούνες) όπου απαγορεύεται η χρήση τους στο οδικό δίκτυο της χώρας.

Τι θα ισχύει για τα μεταχειρισμένα οχήματα

Εισαγόμενα αυτοκίνητα

Ειδικά για τα μεταχειρισμένα οχήματα, θεσπίζονται μηχανισμοί ελέγχου για τα εισαγόμενα αυτοκίνητα, με στόχο να σταματήσει η δράση κυκλωμάτων διακίνησης αφού θα είναι υποχρεωτική η κατάθεση σειράς βεβαιώσεων, με ηλεκτρονικό τρόπο.
Για παράδειγμα θα απαιτείται από τον έμπορο μεταχειρισμένου αυτοκινήτου να καταθέσει βεβαίωση από την αρχή που εξέδωσε την ξένη άδεια κυκλοφορίας, η οποία θα περιλαμβάνει την έγκριση τύπου με βάση την οποία ταξινομήθηκε το όχημα, τα στοιχεία κυβισμού, εκπομπών CO2 και οδηγίας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας που καλύπτει το όχημα, την ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης και τον προηγούμενο ιδιοκτήτη.

Απαιτείται, επίσης, βεβαίωση του επίσημου αντιπροσώπου (εθνικού διανομέα) της χώρας μας για το ποιες ανακλήσεις έχουν γίνει στο όχημα, πότε και με τι διανυθέντα χιλιόμετρα και ποιες τυχόν εκκρεμούν, καθώς και βεβαίωση του ΚΤΕΟ της χώρας προέλευσης η οποία περιλαμβάνει: Πότε έπρεπε να γίνουν οι έλεγχοι και πότε έγιναν καθώς και ποιοι εκκρεμούν, ποιοι ήταν επιτυχείς και ποιοι όχι και γιατί και πόσα διανυθέντα χιλιόμετρα είχε το όχημα σε κάθε έλεγχο.

Σε περίπτωση που σε υπάρχουσα άδεια κυκλοφορίας βεβαιωθεί από τον αντιπρόσωπο ή τον κατασκευαστικό οίκο πλαστός αριθμός πλαισίου, ο εισαγωγέας αποζημιώνει εις όλον τον ιδιοκτήτη του οχήματος στην τιμή κτήσης του οχήματος, χωρίς να αποκλείονται λοιπές αξιώσεις του ιδιοκτήτη του οχήματος για επιπλέον θετική ή αποθετική ζημία.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υποδομών Χρήστο Σπίρτζη υπάρχουν πολίτες που έχουν αγοράσει πολύ ακριβά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που στη συνέχεια διαπιστώνεται πως δεν αντιστοιχούν τα χαρακτηριστικά τους, σε αυτά για τα οποία πλήρωσαν.

ΚΤΕΟ

Στις νέες ρυθμίσεις θα περιληφθούν και διατάξεις για τα δημόσια ΚΤΕΟ.

«Υπάρχουν διατάξεις για τα δημόσια ΚΤΕΟ που έχουν συγκεκριμένη ελάχιστη αμοιβή σε αντίθεση με τα ιδιωτικά, με αποτέλεσμα να βρεθούν εκτός ανταγωνισμού. Οι προβλέψεις έγιναν από τις προηγούμενες κυβερνήσεις με συγκεκριμένη στοχοθεσία και κατεύθυνση». Πλέον με απόφαση της Περιφέρειας που ανήκουν, τα ΚΤΕΟ θα μπορούν να αναπροσαρμόζουν τις τιμές σύμφωνα με τον ανταγωνισμό στην περιοχή που δραστηριοποιούνται. Επίσης θα μπορούν να λειτουργούν με τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας.

Επανέρχονται τα ασυμβίβαστα σε σχέση με τους ιδιοκτήτες ΚΤΕΟ όπως πρώην γενικοί διευθυντές ή συγγενικά τους πρόσωπα.

Τι θα ισχύει για τα ποδήλατα

Ρυθμίσεις προβλέπονται και στην οδική συμπεριφορά των οδηγών ποδηλάτων, για τη σήμανση των οδών,τη φωτεινή σηματοδότηση για τους ποδηλάτες, κ.α.

ΟΔΗΓΟΙ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΜΑΘΗΤΕΣ

Επιπλέον, γίνονται πιο αυστηρά τα κριτήρια για τους οδηγούς που μεταφέρουν μαθητές. Στο εξής μπαίνουν όρια ηλικίας τα 55 έτη για οδηγούς λεωφορείων που μπορεί να παραταθεί μέχρι τα 65, εφόσον κατά πενταετία υπάρχουν εξετάσεις για οδική συμπεριφορά και υγεία.

Οδηγοί που έχουν συμπληρώσει τα 75 έτη θα υποχρεώνονται, ανά πενταετία, σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς και δεν θα έχουμε μόνο τις ιατρικές βεβαιώσεις όπως σήμερα.

Πινακίδες

Κάθε πινακίδα οχήματος που αφαιρείται καταχωρείται μηχανογραφικά στο αρχείο, στο οποίο τηρούνται τα στοιχεία όλων των οχημάτων της οικείας οργανικής μονάδας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Σε ότι αφορά τα οχήματα που είναι σε ακινησία μετά την πάροδο 2 ετών, η αρμόδια ΔΟΥ προβαίνει σε καταστροφή των πινακίδων κυκλοφορίας. Σε περίπτωση αφαίρεσης των

κρατικών πινακίδων οχήματος, η αρμόδια υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας προβαίνει σε καταστροφή των πινακίδων κυκλοφορίας του οχήματος, με την πάροδο 2 ετών από τη λήξη του διοικητικού μέτρου της αφαίρεσης. Οι αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες χορηγούν βεβαίωση καταστροφής πινακίδων κυκλοφορίας, κατόπιν αίτησης εκ μέρους του ιδιοκτήτη – κατόχου του οχήματος.

Δημιουργία Ψηφιακού Μητρώου Οδικών Μεταφορών

Στο υπουργείο Υποδομών θα δημιουργηθεί το ψηφιακό μητρώο οδικών μεταφορών όπου θα καταγράφονται ψηφιακά ανά επιχείρηση, τα οχήματα, οι οδηγοί, οι σχέσεις εργασίας, κλπ.

Σήμερα για να γίνουν οι έλεγχοι απαιτούνται μικτά κλιμάκια από τρεις υπηρεσίες, χωρίς να υπάρχει η απαιτούμενη αποτελεσματικότητα.

Πώς θα γίνονται οι εξετάσεις για δίπλωμα

1. Ο οδηγός θα εξετάζεται από απόσταση και στο αμάξι θα παρευρίσκεται μόνο ο δάσκαλός του.

2. Ο οδηγός θα λαμβάνει οδηγίες μέσω ακουστικού και θα ελέγχεται μέσω κάμερας.

3. Οι εξεταστές θα βρίσκονται σε ένα ειδικά διαμορφωμένο control panel και θα δίνουν τις οδηγίες τους μέσω μικροφώνου.

4. Ο οδηγός έχει υποχρέωση να παρακολουθήσει όλα τα θεωρητικά μαθήματα.

5. Οι σχολές οδηγών μέσα στο 2019 υποχρεούνται να εγκαταστήσουν το νέο ηλεκτρονικό σύστημα του ΥΠΟΜΕΔΙ, με το οποίο θα φαίνεται ότι πράγματι διδάσκονται οι εξεταζόμενοι τα θεωρητικά μαθήματα.

Νέος ΚΟΚ: Ποιες αλλαγές έρχονται
To Top