ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέοι υπάλληλοι στον Δήμο Καλαμάτας

ΣΤΕΛΕΧΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας υπέγραψε σήμερα 2 συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου για 2 υπαλλήλους οι οποίοι τοποθετούνται στο Κέντρο Κοινότητας και Κινητής Μονάδας με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας. Πρόκειται για την Παπανδρέου Δέσποινα και τον Συριτούδη Γρηγόριο, με ειδικότητες ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών. Η διάρκεια της σύμβασής τους ορίζεται μέχρι 31/01/2019 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Επίσης ο Παναγιώτης Νίκας με απόφασή του τοποθέτησε τους παρακάτω υπαλλήλους ειδικότητας ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής της διεύθυνσης Πρόνοιας:
1. Παπαδέα Κωνσταντίνα
2. Παπαμικρουλέα Βασιλική
3. Δημητριάδη Σταματική και
4. Λιακέα Στυλιανή

Νέοι υπάλληλοι στον Δήμο Καλαμάτας
To Top