ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέοι τηλεφωνικοί αριθμοί της ΚΕ «Φάρις» – Έτοιμα τα νέα γραφεία

Μετά τη μεταστέγασή της στο συγκρότημα του νέου Δημαρχείου (κτήριο Β΄), η επικοινωνία με την ΚΕ «Φάρις» του Δήμου Καλαμάτας θα είναι δυνατή στον τηλεφωνικό αριθμό: 27213 60611 και στο φαξ: 27213 60614. Τα e-mail εξακολουθούν να ισχύουν.

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ»
Διεύθυνση: Αθηνών 99 – Δημαρχείο νέα πτέρυγα, ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24 134
Τηλ: 27213 60611
Fax: 27213 60614
Email: faris@kalamata.gr, grafaris@otenet.gr

Oλοκληρώνεται η μετεγκατάσταση της ΦΑΡΙΣ.
Σε λειτουργία το Λογιστήριο και η Γραμματεία.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ», είναι ο επίσημος φορέας της πολιτικής του Δήμου, στους τομείς του Πολιτισμού, της Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Κατάρτισης και Προώθησης στην Απασχόληση.

Συστήθηκε με την υπ’αριθμ. 71713/14316/19-11-2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ Β΄2434/1-12-2008) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006, ως αποτέλεσμα συγχώνευσης των πρώην αμιγών επιχειρήσεων του Δήμου Καλαμάτας με τις επωνυμίες:

Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Καλαμάτας (Δ.Ε.Π.Α.Κ)
Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καλαμάτας (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ)
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ)
Δημοτική Επιχείρηση Τουριστικής Ανάπτυξης Καλαμάτας (ΔΕΤΑΚ)
Εν συνεχεία απορρόφησε την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Θουρίας (ΚΕΔΗΘ) με την υπ’αριθμ. 88/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας (ΦΕΚ Β΄1059/30-5-2011) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010.

Η επιχείρηση είναι προγραμματικά συμβεβλημένη με το Υπουργείο Πολιτισμού και το Δήμο Καλαμάτας.

Σκοποί της επιχείρησης είναι η οργάνωση λειτουργιών και δραστηριοτήτων, καθώς και η παροχή υπηρεσιών, που είναι συναφείς ή συνδέονται με τις αρμοδιότητες που ασκεί ο Δήμος και που αναφέρονται στους τομείς του πολιτισμού, της κοινωνικής αλληλεγγύης, της κατάρτισης και προώθησης στην απασχόληση.

Υποστηρίζονται δραστηριότητες στους εξής τομείς:

Στο Χορό με τη λειτουργία του Διεθνούς Κέντρου Χορού (ΔΙ.ΚΕ.ΧΟ), του οποίου κορυφαία δραστηριότητα είναι η διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας.
Στην Καλλιτεχνική Παιδεία, με τη λειτουργία των Σχολών:
Δημοτικό Ωδείο
Σχολή Χορού
Εικαστικό Εργαστήρι
Στο Θέατρο, με τη συνέχιση της δραστηριότητας του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ.
Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις με διοργάνωση σπουδαίων ποιοτικών εκδηλώσεων
Στην Καλλιτεχνική δημιουργία με διοργάνωση εικαστικών εκθέσεων στη Δημοτική Πινακοθήκη και άλλων θεματικών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων στους χώρους πολιτισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.
Στον τομέα της Κοινωνικής Αλληλεγγύης υλοποιούνται προγράμματα κατάρτισης μέσω του πιστοποιημένου K.E.K. ενέργειες προώθησης στην Απασχόληση, δράσεις μέριμνας προς ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως το Δημοτικό Παντοπωλείο το Δημοτικό Ιατρείο το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», η ενθάρρυνση για ένταξη στον κοινωνικό ιστό των οικονομικών μεταναστών κ.ά.

Νέοι τηλεφωνικοί αριθμοί της ΚΕ «Φάρις» – Έτοιμα τα νέα γραφεία
To Top