Βιβλίο

Το νέο ΔΣ του Συνδέσμου Φιλολόγων Μεσσηνίας

Συγκροτήθηκε σε σώμα η νέα διοίκηση του Συνδέσμου Φιλολόγων Μεσσηνίας, που προέκυψε από τις εκλογές που έγιναν την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως εξής: Πρόεδρος Βασίλης Μπαζάνης, Αντιπρόεδρος Σταματία-Δήμητρα Δημοπούλου, Γενική γραμματέας Παναγιώτα Γράψα, Ταμίας Χαρά Νικολακοπούλου, Ειδικός γραμματέας Παναγιώτης Κακούρης, Οργανωτικός γραμματέας Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Εφορος Βιβλιοθήκης Αντωνία Λεβέντη.
Το Εποπτικό Συμβούλιο του Συνδέσμου απαρτίζουν οι Γιώργος Κώτσαρης, Χριστίνα Μάγκλαρη και Γιώργος Σερεμετάκης.

Το νέο ΔΣ του Συνδέσμου Φιλολόγων Μεσσηνίας
To Top