ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Nέο Διοικητικό Συμβούλιο στην Αναπτυξιακή Μεσσηνίας

Πραγματοποιήθηκε η συγκρότηση σε σώμα των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας ΑΑΕ ΟΤΑ, χωρίς ουσιαστικές αλλαγές στην Διοίκηση, που παραμένει η ίδια και στην ουσία ανανεώθηκε η θητεία του.
Πρόεδρος της εταιρείας εκλέχθηκε πάλι ο Γιάννης Αργυράκης, Αντιπρόεδρος ο Δημήτρης Μπαρμπετσέας και Δ/νων Σύμβουλος ο Θεοχάρης Ρέκκας.
Τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι Παναγιώτης Κατσίβελας, Δημήτριος Καφαντάρης, Γεώργιος Μπακούρος, και η Αντωνία Μπούζα.

Μέτοχοι στην εταιρεία είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου, η Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Μεσσηνίας, το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, η Ένωση Ξενοδόχων Μεσσηνίας, η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ν. Μεσσηνίας και το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας, ενώ η εταιρεία διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που έχει πλέον ελάχιστες μεταβολές στα μέλη.

Nέο Διοικητικό Συμβούλιο στην Αναπτυξιακή Μεσσηνίας
To Top