ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το νέο Δ.Σ. εργαζομένων Καρέλια

Συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Δ.Σ. του Σωματείου Εργατοϋπαλλήλων Καπνοβιομηχανίας Καρέλια Καλαμάτας, όπως αυτό προέκυψε από τις εκλογές της 11ης και 12ης Οκτωβρίου.
Το νέο Συμβούλιο συγκροτούν:
Πρόεδρος Δημήτρης Λαγωνικάκος.
Γεν. γραμματέας Ηλίας Τσιφτσής.
Αντιπρόεδρος Παναγιώτης Στέφανος
Ταμίας Μαρία Αλεβίζου.
Αναπληρωτής γεν. γραμματέας Ευστάθιος Σπηλιώτης.
Εφορος Αγγελος Βενυχάκης.
Μέλη Παναγιώτης Φωτεινάκης, Νικόλαος Λουμάκης, Αικατερίνη Τράγου, Γεώργιος Μπούνας, Ευστάθιος Τσιγαρίδης.

Το νέο Δ.Σ. εργαζομένων Καρέλια
To Top