ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο χρηματοδοτικό εργαλείο ΠΕΠ για τις επιχειρήσεις

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός επένδυσης από 10.000€ έως 330.000€

Προκήρυξη της Δράσης 3.a.2.2 «Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών »

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της ίδρυσης ή/και του εκσυγχρονισμού νέων και υφιστάμενων ΜΜΕ, που δραστηροποιούνται εντός της Περιφέρειας Πελοποννήσου, και δίνουν έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

Υποβολή αιτήσεων από 8 Οκτωβρίου μέχρι 11 Δεκεμβρίου 2020

Διαβάστε αναλυτικά Περίληψη_3.a.2.2_Ενίσχυση_της_ίδρυσης_εκσυγχρονισμού_ΜΜΕ_επιχειρήσεων_στην_Περ._Πελοποννήσου

Νέο χρηματοδοτικό εργαλείο ΠΕΠ για τις επιχειρήσεις
To Top