Το δικό μου Σχολείο

Νέες ειδικότητες στα ΕΠΑΛ Καλαμάτας-Αίτημα προς το Υπουργείο Παιδείας

Το Δ.Σ. Καλαμάτας, κατά την 26η/2022 συνεδρίασή του, σε συνέχεια αιτήματος της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μεσσηνίας, γνωμοδότησε θετικά επί των προτάσεων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την ίδρυση ειδικοτήτων ΕΠΑΛ Δήμου Καλαμάτας (δείτε την εισήγηση ΕΔΩ). Η εν λόγω απόφαση θα διαβιβαστεί στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι προτάσεις για τις νέες ειδικότητες αφορούν το 2ο και 4ο ΕΠΑΛ Καλαμάτας και συγκεκριμένα:

Για 2ο Επαγγελματικό Λύκειο Καλαμάτας :

Στη Γ΄ τάξη και στον Τομέα «Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού»: Την προσθήκη της ειδικότητας «Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών».

Στη Β΄ τάξη: Την προσθήκη του Τομέα «Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών».

Στη Γ΄ τάξη: Την ειδικότητα «Γραφικών Τεχνών».

Για 4ο Επαγγελματικό Λύκειο Καλαμάτας :

Στη Β΄ τάξη: Την προσθήκη του Τομέα «Υγείας Πρόνοιας και Ευεξίας».

Στη Γ΄ τάξη: Τις ειδικότητες «Κομμωτικής Τέχνης» και «Βοηθός Φαρμακείου»

Νέες ειδικότητες στα ΕΠΑΛ Καλαμάτας-Αίτημα προς το Υπουργείο Παιδείας
To Top