ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπούζα για ΕΛΤΑ στο Βλαχόπουλο: “Άμεσα να επιλύσουν το πρόβλημα οι Υπηρεσίες ΕΛΤΑ στην Πάτρα”

Μπούζα: “Έχουν παγώσει όλες οι ενέργειες”

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΝΤΩΝΙΑΣ ΜΠΟΥΖΑ

“Ένα σοβαρό θέμα που ταλανίζει την περιοχή του Βλαχόπουλου Μεσσηνίας και αφορά τη διακοπή λειτουργίας του ταχυδρομικού γραφείου,  δεν έχει ακόμη επιλυθεί.

Καίτοι έληξε στις 28-12-2018 η προκήρυξη για την ανάθεση έργου σε νέο ταχυδρομικό πράκτορα, λόγω της διευρυμένης έρευνας δικτύου και της γενικής αναδιοργάνωσης που έχει αποφασιστεί από τα ΕΛΤΑ , έχουν παγώσει όλες οι ενέργειες, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι του Βλαχόπουλου να ταλαιπωρούνται από την έλλειψη ταχυδρομικού πράκτορα.

Οι δύσκολες εποχές που ζούμε με τα μεγάλα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα που υπάρχουν στην κοινωνία, επιβάλλει να μπορούν απρόσκοπτα να εξυπηρετούνται οι συνταξιούχοι και γενικώτερα το κοινωνικό σύνολο και να σταματήσει η τάση απαξίωσης της υπαίθρου,

“Άμεσα λοιπόν οι κεντρικές Υπηρεσίες ΕΛΤΑ στην Πάτρα πρέπει να επιλύσουν το πρόβλημα που έχει ανακύψει στο Βλαχόπουλο και να τρέξουν τις διαδικασίες επιλογής αναδόχου, σύμφωνα με τον εν εξελίξει διαγωνισμό”

Η Περιφερειακή Αρχή Πελοποννήσου, έχοντας ευαισθησία σχετικά με την ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών και των κινήτρων που απαιτούνται για να παραμείνουν οι κάτοικοι στα χωριά μας, επαναφέρει το θέμα και καλεί την αρμοδία υπηρεσία της Πάτρας, να λάβει τις τελικές αποφάσεις σύντομα”.

Μπούζα για ΕΛΤΑ στο Βλαχόπουλο: “Άμεσα να επιλύσουν το πρόβλημα οι Υπηρεσίες ΕΛΤΑ στην Πάτρα”
To Top