Το δικό μου Σχολείο

Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας: 63.956 ευρώ για τη σίτιση των μαθητών


Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Πάνου Σκουρλέτη, εγκρίθηκε κατανομή συνολικού ποσού 2.328.821 ευρώ σε Δήμους της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017, προς κάλυψη δαπάνης για τη σίτιση των μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών γυμνασίων και λυκείων της χώρας.
Για το Δήμο Καλαμάτας και τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου εγκρίθηκε το ποσόν των 63.956 ευρώ.

Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας: 63.956 ευρώ για τη σίτιση των μαθητών
To Top