Το δικό μου Σχολείο

Μουσικό Σχολείο: 16 μαθητές “προσφέρουν” merokamato!

16 μαθητές της Β’ Λυκείου του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας, θέλοντας να συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση ενός σύγχρονου κοινωνικού ζητήματος, αυτό της ανεργίας, αποφάσισαν να ιδρύσουν την διαδικτυακή εικονική επιχείρηση merokamato.eu.

Σκοπός τους είναι να διευκολύνουν εργοδότες να βρουν υποψηφίους για περιστασιακή απασχόληση, καθώς επίσης και ανέργους να γνωστοποιήσουν τη διαθεσιμότητά τους για εργασία, φιλοδοξώντας να προσφέρουν διέξοδο έστω και μερικής απασχόλησης, σε συνανθρώπους μας που δυσκολεύονται να ενταχθούν στην παραγωγική οικονομία με μια μόνιμη εργασία.

Επιπλέον, στην ιστοσελίδα τους δίνεται η δυνατότητα στους εργοδότες να επιλέξουν εργαζομένους βάση κοινωνικών κριτηρίων.
Ο ενδιαφερόμενος μπαίνει και δίνει την αγγελία του ή ψάχνει για τον κατάλληλο εργαζόμενο.

Στο MessiniaLive.gr μίλησε η συντονίστρια καθηγήτρια, οικονομολόγος Νικολέττα Παναγιωτοπούλου.

Πως αποφασίσατε να αναλάβετε την «Εικονική Επιχείρηση» και να μας την περιγράψετε.

Το Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας, και η ειδικότητά μου είναι οικονομολόγος, κλάδου ΠΕ09. Η απόφαση πάρθηκε επειδή πιστεύω ότι όσο πιο πολλά ερεθίσματα προσφέρουμε στα παιδιά στη διάρκεια της εκπαίδευσής τους, τόσο περισσότερο διευρύνουμε τους ορίζοντές τους.
της «Εικονικής Επιχείρησης» των μαθητών σας και ποια είναι η καινοτομία της (όσο μπορείτε ποιο αναλυτική περιγραφή, τα υλικά και ο τρόπος υλοποίησης, οι άνθρωποι που βοηθούν, οι χορηγοί, ο σχεδιασμός μέχρι την ολοκλήρωση της προσπάθειας στο τέλος της χρονιάς κ.ο.κ.)
Η εικονική επιχείρηση ονομάζεται ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΟ και λειτουργεί μέσω διαδικτύου, από τη διεύθυνση www.merokamato.eu. H καινοτομία της έγκειται στο γεγονός ότι για πρώτη φορά γίνεται στοχευμένη προσπάθεια για την υποβοήθηση ατόμων, κυρίως ευπαθών κοινωνικών ομάδων (μακροχρόνια ανέργων, ατόμων μεγάλης ηλικίας, ατόμων χωρίς ιδιαίτερα προσόντα), στην προσπάθειά τους να βρουν περιστασιακή εργασία. Σκοπός είναι η στήριξη του εισοδήματος των συνανθρώπων μας οι οποίοι αντιμετωπίζουν βιοτικά προβλήματα.

Η ύπαρξη μιας “βάσης δεδομένων” με την προσφορά εργασίας εξειδικευμένων ή μη ανθρώπων από τη μια και της αντίστοιχης ζήτησης από την άλλη, φιλοδοξούμε ότι θα διευκολύνει την εύρεση αφ’ ενός μεν των κατάλληλων εργαζομένων ανα περίσταση εφ’ ετέρου δε τα διαστήματα που κάποιος άνεργος θα βρίσκει εργασία κατά τη διάρκεια του χρόνου. Σκοπός είναι η στήριξη του εισοδήματος των συνανθρώπων μας οι οποίοι αντιμετωπίζουν βιοτικά προβλήματα. Παράγοντες που ενισχύουν την καινοτομία είναι το ότι η νομική υπόσταση της επιχείρησης θα είναι ΚΟΙΝΣΕΠ (Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση) με δυνατότητα συμμετοχής και των ίδιων των οφελουμένων.
Στην παρούσα φάση, οι ομάδες ασχολούνται με τον σχεδιασμό και την κατασκευή της ιστοσελίδας, τον αναλυτικό προσδιορισμό των υποψηφίων χρηστών των υπηρεσιών μας, την παρουσίαση της επιχείρησης στους τοπικούς φορείς της πόλης και την αναζήτηση χορηγών. Παράλληλα, έχουμε αρχίσει να συλλέγουμε στοιχεία για την εκπόνηση του επιχειρηματικού σχεδίου.

Σε όλη αυτή την προσπάθεια είμαστε σε επαφή με τον εξωτερικό σύμβουλο κ. Βασιλόπουλο Γεώργιο, συνιδιοκτήτη της επιχείρησης ΑΝΕΛΙΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο.Ε και με τον προγραμματιστή υπολογιστών κ. Κοκκορόγιαννη Κωνσταντίνο, o οποίος είναι ο σύμβουλός μας για τον προγραμματισμό και την κατασκευή της ιστοσελίδας μας. Τέλος, συνεργαζόμαστε με την κα Πλευριά Μαρία δικηγόρο, σε θέματα που αφορούν το νομικό πλαίσιο λειτουργίας της επιχείρησης, καθώς και με τον κ. Ηλία Κοντέα, λογιστή.

Πως κατέληξαν τα παιδιά σε αυτή την ιδέα;
Επηρεάστηκαν από μια οικογένεια συντοπιτών μας, με ανέργους γονείς, της οποίας το σπίτι καταστράφηκε από φωτιά που προήλθε από κερί, καθώς η παροχή ρεύματος είχε διακοπεί λόγω οφειλών. Η ιδέα της ανάληψης ενεργών ρόλων και η συμμετοχή τους στους στο διαγωνισμό, καθώς επίσης, το ότι θα “δουλέψουν” ένα πραγματικό παράδειγμα επιχείρησης η οποία θα μπορούσε να λειτουργήσει, ήταν σημαντικά ερεθίσματα για τα παιδιά.

Τι επιχειρηματικές γνώσεις έχουν αποκτήσει τα παιδιά, πως σκοπεύουν να βγάλουν κέρδος, πως σκέφτονται να διαθέσουν τα χρήματα και ποιοι είναι οι στόχοι τους.

Τα παιδιά έχουν αποκτήσει καλή γνώση για το πως “στήνεται” μια επιχείρηση, τους προβληματισμούς που πρέπει να απασχολούν κάποιον πριν κάνει το επιχειρηματικό βήμα καθώς και το γεγονός ότι η λειτουργία μιας επιχείρησης δεν σημαίνει μόνο κέρδη αλλά και ζημιές και ευθύνες. Το κέρδος της επιχείρησης θα προκύψει από τη διαμεσολάβηση στην αγορά εργασίας, από τις διαφημίσεις και από τους χορηγούς. Καθώς η επιχείρηση είναι μια ΚοινΣεπ, η προσδοκία δεν είναι τόσο η αύξηση της κερδοφορίας όσο η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο με παράλληλη διασφάλιση θέσεων εργασίας και κάποιων κερδών για τα μέλη της επιχείρησης.
Στόχος είναι η εμπειρία, η βιωματική γνώση, η γνωριμία με ρόλους στους οποίους θα εμπλακούν στον μελλοντικό τους εργασιακό στίβο, η ανάπτυξη των ταλέντων τους και κλίσεων τους.

Πως βοηθάτε εσείς τα παιδιά; Πως αισθάνεσθε που έχετε αναλάβει αυτό το ρόλο;

Προσπαθώ να προάγω την ομαδική συνεργασία, να τους εισαγάγω σε βασικές επιχειρηματικές και οικονομικές έννοιες, να τα παρακινήσω και ενθαρρύνω για την επίτευξη του στόχου τους. Είναι μια καλή ευκαιρία να μυήσει τα παιδιά στους πιθανούς μελλοντικούς τους ρόλους. Οι μελλοντικοί επιχειρηματίες είναι οι σημερινοί μαθητές και οφείλουμε εφ΄ενός μεν να τους δείξουμε εναλλακτικές προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης, αφ’ ετέρου να τους βοηθήσουμε να χτίσουν τις απαραίτητες δεξιότητες.

Το merokamato.eu είναι μία Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝΣΕΠ) και ανήκει στον κλάδο της Κοινωνικά Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.Α.Λ.Ο).

Home

To Top