Επιχειρείν

Μνημόνιο συνεργασίας Επιμελητηρίου Μεσσηνίας με το Δίκτυο “Βιώσιμη Πόλη”

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Μνημόνιο Συνεργασίας με σκοπό την αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, καθώς και την υποστήριξη σε θέματα τεχνικής βοήθειας που αφορούν μελέτες και έργα υπογράφηκε χθες στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας από τον Πρόεδρο, Βαγγέλη Ξυγκώρο και τον Πρόεδρο του Δικτύου Πόλεων «Βιώσιμη Πόλη», Δημήτρη Καφαντάρη.

Βασική επιδίωξη της συνεργασίας των δύο φορέων είναι η ανάπτυξη των βιώσιμων επενδύσεων, η σωστή αντίληψη της επιχειρηματικότητας σε θέματα περιβάλλοντος και εταιρικής διακυβέρνησης και η επίτευξη του στόχου μιας πιο βιώσιμης οικονομίας και κοινωνίας μέσα από μία σειρά συνεργειών και δράσεων.

Η εξειδίκευση του Δικτύου Πόλεων «Βιώσιμη Πόλη» σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και κυκλικής οικονομίας και η συμμετοχή των επιχειρηματικών φορέων μέσω του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας διασφαλίζει ένα ευρύτερο πλέγμα συνεργασίας με την πραγματική οικονομία, για πρωτοβουλίες οι οποίες είναι αναγκαίες για το αναπτυξιακό μέλλον του παραγωγικού ιστού του Νομού Μεσσηνίας.

Σημειώνεται πως το Επιμελητήριο Μεσσηνίας είναι ο πρώτος επίσημος φορέας της επιχειρηματικότητας που συνάπτει Προγραμματική Σύμβαση με το Δίκτυο Πόλεων «Βιώσιμη Πόλη».

Μνημόνιο συνεργασίας Επιμελητηρίου Μεσσηνίας με το Δίκτυο “Βιώσιμη Πόλη”
To Top