ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Μηταράκης σε Λαμπρόπουλο: Επιλύονται σε μεγάλο βαθμό τα προβλήματα της απασχόλησης με τους εργάτες γης

ΤΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕ Ο ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΣΤΟΝ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΗΣ

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ι.Δ. Λαμπρόπουλος, με θέμα: «Αντιμετώπιση της έλλειψης εργατών γης» και κατά το μέρος αυτής που αφορά σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σας γνωρίζω τα εξής:
Όπως γνωρίζετε, στο άρθρο 47 του ν. 4825/2021 (Α ́ 157) περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που αναμορφώνουν το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την εποχική εργασία με στόχο την ταχεία και ευέλικτη εισδοχή εργατών γης, τη διευκόλυνση των εργοδοτών, αλλά και την πλήρη τήρηση των υποχρεώσεων της χώρας, όπως αυτές απορρέουν από την Οδηγία 2014/36/ΕΚ.
Ειδικότερα, οι καινοτομίες που εισήχθησαν με τη νέα ρύθμιση είναι οι ακόλουθες: α) η περίοδος της εποχικής εργασίας εκτείνεται πλέον, κατ’ ανώτατο όριο, στους εννέα μήνες (αντί των έξι που ίσχυε πριν) ανά περίοδο δώδεκα μηνών, β) ο εργοδότης έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση μετάκλησης εποχικών εργαζομένων για περισσότερες της μίας περιόδους απασχόλησης διάρκειας εκάστης έως και εννέα μήνες για κάθε περίοδο δώδεκα (12) μηνών, καταβάλλοντας το αντίστοιχο παράβολο, ενώ η έγκριση απασχόλησης δύναται να αφορά συνολική περίοδο απασχόλησης έως και πέντε έτη, γ) η αίτηση που κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία αλλοδαπών και μετανάστευσης εξετάζεται εντός περιόδου δέκα (εργασίμων) ημερών και
δ) οι εγκριτικές πράξεις που εκδίδονται από τις υπηρεσίες αλλοδαπών και μετανάστευσης, κοινοποιούνται αμελλητί στην Κεντρική Υπηρεσία του e – Ε.Φ.Κ.Α., στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), στην αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και, σε περίπτωση απασχόλησης του εργαζόμενου στην αγροτική οικονομία, στη Γενική Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Δομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με γνώμονα την ταχεία εφαρμογή των απαιτούμενων ελέγχων, ιδίως αναφορικώς με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων από πλευράς του εργοδότη σε σχέση με τα ζητήματα αμοιβής και τα ζητήματα εκπλήρωσης από πλευράς του των απαιτούμενων ασφαλιστικών υποχρεώσεων.
Ακολούθως, με τις διατάξεις των άρθρων 94 – 96 του ν. 4915/2022 (Α ́ 63) και με γνώμονα τη διευκόλυνση της απασχόλησης πολιτών τρίτων στην αγροτική οικονομία, σύμφωνα με τις σχετικές ανάγκες των Ελλήνων παραγωγών, υιοθετήθηκαν οι ακόλουθες ρυθμίσεις :
α) παρατάθηκε, έως την 30η Σεπτεμβρίου 2022, η εφαρμογή της κατά παρέκκλιση διαδικασίας μετάκλησης για εισδοχή και προσωρινή απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι εξαιρούνται της υποχρέωσης ομοιόμορφης θεώρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16ου του ν. 4783/2021 (Α ́ 38)
β) εισήχθη η καινοτόμος ρύθμιση της θέσπισης πενταετούς άδειας διαμονής για εποχική εργασία στον αγροτικό τομέα, η οποία θα παρέχει στον κάτοχο, δικαίωμα διαμονής και εργασίας για περίοδο έως 9 μήνες ανά περίοδο δώδεκα μηνών, ρύθμιση που υποχρεώνει τον πολίτη τρίτης χώρας να αναχωρεί από την χώρα για την τρίμηνη περίοδο και να επανέρχεται μετά το πέρας αυτής. Η υιοθετηθείσα ρύθμιση παρέχει τη δυνατότητα σε έναν εποχικό εργαζόμενο να εισέλθει με εθνική θεώρηση στην Ελλάδα και να εκδώσει άδεια διαμονής πενταετούς διάρκειας, η οποία θα του επιτρέπει τη διαμονή και εργασία για περίοδο 9 μηνών ανά περίοδο 12 μηνών.
Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο υλοποίησης της ολιστικής προσέγγισης διαχείρισης της μετανάστευσης και σε συνέχεια πληθώρας αιτημάτων φορέων και αγροτικών συνεταιρισμών σχετικά με τις αυξημένες ανάγκες για απασχόληση αλλοδαπών εργατών γης, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, υπέγραψε στις 9 Φεβρουαρίου, Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Μπανγκλαντές για τη μετανάστευση και την κινητικότητα το οποίο θα εισαχθεί άμεσα προς κύρωση στην Βουλή.
Στόχος του Μνημονίου Κατανόησης, αλλά και αντιστοίχων συζητήσεων με άλλες τρίτες χώρες, είναι: α) η διασφάλιση των αναγκών της εθνικής αγοράς εργασίας, οι οποίες δεν δύνανται να καλυφθούν από το υφιστάμενο διαθέσιμο εργατικό δυναμικό (ιδίως στον πρωτογενή τομέα), β) η βελτίωση της επιχειρησιακής συνεργασίας της χώρας μας με τρίτες χώρες προέλευσης μεταναστών και γ) η επίτευξη της επιχειρησιακής συνεργασίας στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και στην επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στις χώρες τους.
Έχοντας διαμορφώσει ένα σύγχρονο πλαίσιο για την εργασία στην αγροτική οικονομία και σε συνέχεια αιτημάτων από ενώσεις αγροτών, με σκοπό τη διατήρηση της ομαλότητας στην παραγωγή και συγκομιδή των αγροτικών προϊόντων, με το άρθρο 62 του ν. 4950/2022 (Α ́ 128) επιλύονται πλέον, σε μεγάλο βαθμό, τα προβλήματα της απασχόλησης στην αγροτική οικονομία, ιδίως μέσω της δυνατότητας που δίνει στην απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν στη χώρα με καθεστώς διαμονής που δεν έχει ακόμη ρυθμιστεί.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

Μηταράκης σε Λαμπρόπουλο: Επιλύονται σε μεγάλο βαθμό τα προβλήματα της απασχόλησης με τους εργάτες γης
To Top