ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Μελέτη Κομισιόν: Τι εμποδίζει την καταπολέμηση της νοθείας στο ελαιόλαδο

Η υψηλή οικονομική αξία του ελαιολάδου σε σύγκριση με άλλα τρόφιμα στην ΕΕ, δεδομένου ότι η ευρωπαϊκή κοινότητα παράγει το 69% του παγκόσμιου όγκου, καθιστά συχνά ευάλωτο το προϊόν σε υψηλούς κινδύνους απάτης ή μη συμμόρφωσης, τους οποίους καλείται να αντιμετωπίσει η Ένωση στο πλαίσιο των αντίστοιχων ελέγχων.
Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της Κομισιόν σχετικά με την εφαρμογή ελέγχων συμμόρφωσης στον τομέα του ελαιολάδου, διαπιστώθηκε ότι το ευρωπαϊκό πλαίσιο ελέγχων συνέβαλε αποτελεσματικά στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά αλλά και στον περιορισμό της εξάπλωσης κρουσμάτων απάτης.

«Οι έλεγχοι συμμόρφωσης εξασφάλισαν επαρκή προστασία των καταναλωτών καθώς και πρακτικές θεμιτού εμπορίου στις σχέσεις μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων» διαπιστώνεται στη μελέτη, διαχωρίζοντας ωστόσο ό,τι στόχοι όπως η εξασφάλιση του ανταγωνισμού επί ίσοις όροις, η αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς καθώς και οι πρακτικές θεμιτού εμπορίου, έχουν επιτευχθεί μόνο εν μέρει αφού ποικίλουν αναλόγως των εθνικών πλαισίων. Ως κύριο οργανωτικό πρόβλημα στο σχεδιασμό και την εκτέλεση ελέγχων συμμόρφωσης, επισημαίνονται τα κενά που έχουν να κάνουν με τον συντονισμό και τη συνύπαρξη μεταξύ των αρμόδιων εθνικών αρχών, ενώ, στις διαδικασίες ορισμένων χωρών εμπλέκονται και τοπικές και περιφερειακές αντίστοιχα.

Επιπλέον, έλλειψη πόρων χρηματοδότησης αλλά και προσωπικού εμποδίζουν επιπρόσθετα την επίτευξη των στόχων. Σύμφωνα με όσα καταγράφονται στη μελέτη, οι πιο συνηθισμένες παραβιάσεις αφορούν την εμπορία παρθένων ελαιολάδων ως έξτρα παρθένων ή μειγμάτων άλλων φυτικών ελαίων με ελαιόλαδο.

Μελέτη Κομισιόν: Τι εμποδίζει την καταπολέμηση της νοθείας στο ελαιόλαδο

Μελέτη Κομισιόν: Τι εμποδίζει την καταπολέμηση της νοθείας στο ελαιόλαδο
To Top