ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεγαλόπολη: Βέλτιστη λύση η απόσυρση της Μονάδας 3 λέει η ΔΕΗ

Η Μεγαλόπολη 3 τα τελευταία χρόνια επιτελούσε ένα ρόλο back up στις καταπονημένες λιγνιτικές μονάδες και λειτουργούσες λίγες ώρες

Οριστικά εκτός τίθεται η Μονάδα 3 της Μεγαλόπολης, καθώς όλα τα σχετιζόμενα στοιχεία συνηγορούν στην απόσυρσή της ως τη βέλτιστη επιλογή. Τα παραπάνω επεξήγησε η ΔΕΗ με έγγραφό της στη Βουλή, έχοντας προηγηθεί σχετική ερώτηση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ επί του θέματος.
Η ΔΕΗ αναφέρει σχετικά ότι η Μεγαλόπολη 3, ισχύος 250 MW είναι η παλαιότερη μονάδα του συστήματος, έχοντας εξαντλήσει τον ωφέλιμο χρόνο ζωής της. Η παλαιότητα και τα χαρακτηριστικά της την καθιστούν πρακτικά μη ανταγωνιστική και για αυτό τα τελευταία δύο έτη δεν εντάχθηκε στο σύστημα, αλλά λειτούργησε μόνο για λίγες ημέρες τον Αύγουστο του 2021, όταν παρουσιάστηκε έκτακτη ανάγκη στήριξης του συστήματος λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών. Για τους ίδιους λόγους η μονάδα δεν εντάχθηκε σε καθεστώς παρέκκλισης λειτουργίας όπως οι λοιπές λιγνιτικές μονάδες.
Με βάση τη σημερινή λειτουργική και αδειοδοτική κατάσταση της μονάδας, τον ενδεχόμενο επανασχεδιασμό του χρονοδιαγράμματος απολιγνιτοποίησης και τις εκτιμώμενες συνθήκες της αγοράς, δεν προκύπτει ότι η μονάδα θα μπορέσει να λειτουργήσει μέσα στην επόμενη εξαετία.
Τέλος, η ΔΕΗ τονίζει ότι από τα τέλη του 2021 η μονάδα βρίσκεται σε μείζονα βλάβη και έχει δρομολογηθεί η διαδικασία απόσυρσής της.

Μεγαλόπολη: Βέλτιστη λύση η απόσυρση της Μονάδας 3 λέει η ΔΕΗ
To Top