Επιχειρείν

Mέχρι τις 10 Αυγούστου οι αιτήσεις για ενίσχυση των επιχειρήσεων επεξεργασίας ελαιοκάρπου

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Μεσσηνίας ενημερώνει ότι δημοσιεύτηκε η υπ’ αρ. 107602 ΕΞ 2022/26-07-2022 (Β’ 3986) ΚΥΑ, σύμφωνα με την οποία ξεκίνησαν οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση ενίσχυσης σε επιχειρήσεις επεξεργασίας ελαιοκάρπου που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 κατά το έτος 2021, και υπέστησαν μεγάλες οικονομικές απώλειες που επιτάθηκαν από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της χώρας το καλοκαίρι του 2021.
Προϋπόθεση για την οριστικοποίηση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να έχουν οριστικοποιήσει το έντυπο Ε3 για το φορολογικό έτος 2021, εντός της προθεσμίας της παρ. 2 του άρθρου 2 και σε κάθε περίπτωση πριν την υποβολή ενδιαφέροντος, εφόσον τηρούν διαχειριστική χρήση που λήγει την 31η Δεκεμβρίου. Ειδικά για επιχειρήσεις που τηρούν διαχειριστική χρήση διαφορετική από τη διαχειριστική χρήση που λήγει την 31η Δεκεμβρίου, προϋπόθεση για την οριστικοποίηση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να έχουν οριστικοποιήσει το έντυπο Ε3 για το φορολογικό έτος 2020, μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφαση.
Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/mybusinesssupport)
Καταληκτική ημερομηνία η 10η Αυγούστου 2022.

Mέχρι τις 10 Αυγούστου οι αιτήσεις για ενίσχυση των επιχειρήσεων επεξεργασίας ελαιοκάρπου
To Top